Zoekers

Wat doen wij?

De verschillende clubjes, die wij “de Zoekers” noemen, staan aan de wieg van onze stichting en zijn nog altijd een vast onderdeel. Ongeveer een keer in de maand komen de verschillende zoekers samen voor een themabijeenkomst. We bespreken tijdens deze bijeenkomsten levensthema’s, waarbij we inspelen op de leefwereld, belevenissen en ervaringen van de deelnemers. Daar waar mogelijk vormen onze zelfgemaakte muziek, verhalen, knutselwerkjes, sport en spel, maar ook toneel een belangrijk onderdeel van deze activiteit.

Op verzoek van de ouders, die ook serieus ‘op zoek’ wilden gaan, zijn we in 2012 gestart met een groep voor ‘moeders’ en een groep voor ‘vaders’, die in dezelfde geest als de jeugdgroepen worden vormgegeven. Dat wil zeggen dat we ook bij deze groepen in gesprek gaan aan de hand van een levensthema, waarbij ieders inbreng en ervaring gehoord wordt.

Waarom doen we dat?

Tijdens de themabijeenkomsten staan vorming en ontwikkeling van onze jeugd, jongeren, maar ook volwassenen, voorop. Hierbij werken we vooral aan de geestelijke ontwikkeling van ieder die hiervoor open staat. De naam “de Zoekers” is afgeleid van de boodschap: “Wie zoekt, zal vinden, wie klopt, zal worden opengedaan”. Wij zoeken naar de juiste wijze om de christelijke naastenliefde in de praktijk te brengen. Wij geloven dat wij dit kunnen doen door vanuit gelijkwaardigheid en op een verdraagzame en openhartige manier, op basis van saamhorigheid met iedereen op weg kunnen gaan om zo ieder zijn eigenheid te laten ontplooien.

Door wie?

De vrijwilligers die deelnemen aan onze bijeenkomsten, zijn ervaringsdeskundigen die tijdens hun leven de nodige tegenslagen meegemaakt hebben. Zij willen werken vanuit de geest van Don Bosco.  Don Bosco was een echte kindervriend, hij werd kind met de kinderen. Hij verloor daarbij echter nooit uit het oog wat van hem als opvoeder verwacht werd en bleef zich bewust van zijn taak en voorbeeldfunctie. Hij stond niet vóór de groep, maar leefde tussen de jongeren. Hij trok met hen op en verbleef in hun midden. Hij leerde hun in de ware geest van de naastenliefde te leven. Dat voorbeeld willen wij volgen in de manier waarop ook wij met onze jeugd en jongeren om willen gaan. We trekken samen met hen op en op die manier kunnen zowel de jongeren als wijzelf groeien en ontwikkelen vanuit de ervaringen die we gezamenlijk opdoen.

Voor wie?

Er zijn momenteel vijf jeugdgroepen, die samengesteld zijn op leeftijdscategorie:

  • de Woordzoekers
  • de Schatzoekers
  • de Lichtzoekers
  • de Spoorzoekers
  • de Gelukszoekers: kinderen tussen 4 en 10 jaar oud
  • de (jonge) Moeders: volwassen vrouwen met of zonder kinderen.
  • de Vaders: volwassen mannen met of zonder kinderen

Wanneer?

De precieze data en tijden van deze bijeenkomsten zijn te vinden in de agenda. Daar kun je ook eventuele veranderingen zien.