Vrijwilligerswerk

We willen ons geloof handen en voeten geven. Dat doen we niet alleen door samen op te trekken, maar ook door samen te werken. We geven onze tijd en zetten onze handen in om onze naaste medemensen met raad en daad terzijde te staan. We willen ons vrijwillig inzetten voor hen die op welk gebied dan ook hulp nodig hebben.

In dat kader is Chrisko in 2013 gestart met de diaconie-projecten. De letterlijke betekenis van ‘diaconie’ is: ‘het zich dienstbaar opstellen en hulp bieden aan allen die dit nodig hebben’. Eeuwenlang werden de taken van de diaconie gevormd door de zeven werken van barmhartigheid, oftewel zorgen voor je naaste medemens, oftewel Caritas.

Wij hebben drie grote, vaste projecten waarbinnen wij Caritas samen vormgeven. Hieronder vind je een korte beschrijving. Wil je meer weten, klik dan door naar de betreffende pagina.

Papillon

Binnen het project Papillon bieden de vrijwilligers van Chrisko in de lokale samenleving van Parkstad materiële en immateriële hulp aan alleenstaanden en gezinnen die in (acute) nood verkeren. We willen helpen om kwetsbare medemensen weerbaarder te maken. We stappen in bij de hulpvragers en trekken samen met hen op. We bieden zo de nodige rust en regelmaat of praktische hulp en ondersteuning. Door ons op deze wijze in te zetten voor anderen kunnen wij onszelf ook persoonlijk ontwikkelen. Lees meer over dit project op de Papillon pagina.

Lourdes

Na enkele jaren waarin we ons met onze jeugd hebben ingezet in Lourdes voor de pelgrims van de Limburgse Bedevaart Organisatie is een nieuw initiatief ontstaan: in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim organiseren wij sinds 2018 vanuit Chrisko een groepsreis naar Lourdes. Onze vrijwilligers begeleiden op deze reis een groep zieken en ouderen, vanuit Heerlen en omstreken, die naar Lourdes willen gaan en dat niet meer zelfstandig kunnen of willen doen. Zie onze Lourdes pagina voor meer informatie hierover.

Nepal

Sinds 2016 gaan we, onder de vlag van de Heerlense stichting Himalayan Care Hands, naar Nepal om ontwikkelingswerk vorm te geven in het dorpje Thali. Hier hebben we in 2016, 2017, 2018 en 2019 gebouwd aan goed basis- en middelbaar onderwijs voor de kinderen uit de laagste kasten. We bouwen aan een veilige school, door de handen in de bouw uit de mouwen te steken. Maar we werken ook mee aan de doorontwikkeling van het onderwijs, door nieuwe lesvormen te introduceren in het lesprogramma en de leerlingen en leraren van de school Engels te leren. We werken hierbij samen met het team van de school en de lokale dorpsgemeenschap. Ook in 2020 ging onze groep in hun zomervakantie, onder de naam 30 handen helpen Nepal, weer terug naar Thali. In dat jaar werd de omgeving van de school ingericht als veilig speelplein. Lees verder op de Nepal pagina.