Samen dragen

Soms gebeuren er in je eigen leven of dat van andere mensen dingen die onverdraaglijk zijn, soms zijn het hele zware lasten die we dan te dragen hebben. Maar wij, als christenen, geloven en weten dat we dan kunnen meehelpen dit te dragen door gebed en offer, in de vorm van liefdesdaden, zodat God deze kan inzetten voor het welzijn van de betreffende mensen. Dat betekent dat we als christenen niet machteloos staan, maar altijd iets kunnen doen, óók als woorden ontbreken en je niets aan de situatie van de ander lijkt te kunnen veranderen.

Al tien jaar is er binnen onze gemeenschap een groepje dat op basis van deze gedachte biddend en door liefdesdaden de lasten van anderen mee wil dragen. Door deze woord-en-daad-gebedskring nu, tien jaar later, te formaliseren en als ‘Samen dragen naar buiten te brengen, bieden we iedereen, veraf of dichtbij, de mogelijkheid om mee te doen en zijn of haar eigen steentje hieraan bij te dragen in deze nieuwe Chrisko-kring.

Door daden van naastenliefde en de werken van barmhartigheid kunnen we de ander nabij zijn. We gaan daarom een groepsapp maken, waarin intenties geplaatst kunnen worden voor mensen die gebed en offer kunnen gebruiken. Op die manier wordt het mogelijk om elkaars lasten mee te gaan dragen, zodat we ons allemaal ingebed weten in het grotere geheel van de Chrisko gemeenschap. We zijn ervan overtuigd dat je ook indirect mensen kunt bijstaan, op basis van de Blijde Boodschap dat waar twee of meer mensen bijeen zijn in Zijn naam, God in ons midden is. Matteüs 18:20

Daarom kan iedereen die dat wil, lid worden van deze speciale app-groep, waarin je datgene wat je als een last ervaart of moeilijk vindt neer kunt leggen, zodat we allemaal samen een dragende en biddende kring kunnen maken. Hierdoor kunnen we met gebed en metterdaad een vangnet vormen voor de mensen die het nodig hebben. Dat kunnen wijzelf zijn, maar ook anderen waarvan we weten dat zij het zwaar hebben.

We willen dit opzetten, zoals dat eigen is aan Chrisko: in Woord en daad!

Voeg de daad bij het Woord en het Woord bij de daad.
Laat dan zien dat je van Hem houdt.
Hij geeft jou de kracht om woord en daad, te voegen tot één geheel.
Woord en daad, onlosmakelijk één.

Woord en daad horen bij elkaar, samen vormen ze één geheel. We vertrekken met deze nieuwe appgroep dan ook vanuit de gedachte dat het belangrijk is om naast woorden van gebed ook daden van liefde in te zetten voor de ander. Geloofsdaden zijn daden van geloof, oftewel liefdesdaden. Omdat Maria als Draagster van het Licht aan ons gegeven is bij Chrisko, willen wij samen met Maria licht brengen in de duisternis van een ander door met onze (gebeds)woorden en (liefdes)daden samen lijdende mensen mee te dragen en zo de lasten van anderen verder te dragen. Wij kunnen, net als Simon van Cyrene, die met Jezus het kruis meedroeg, en Veronica, die Zijn last verlichtte door een daad van liefde, door bidden en door liefdesdaden samen een kring van licht vormen rondom de mensen die lijden.

Hoe gaan we te werk?

Iedereen die lid wordt van de nieuwe appgroep ‘Samen dragen’ kan daarin intenties zetten. We willen daarbij geen namen noemen, maar de intentie omschrijven. Bijvoorbeeld: een leerkracht heeft een kind op school dat aan het sterven is. Op dat moment kan zij vragen: “er is bij mij op school een kind aan het sterven, zouden jullie allemaal deze intentie willen meedragen?”. Of iemand heeft bijvoorbeeld een neefje dat voor een moeilijke keuze staat. Dan zet je dat in de app en gezamenlijk dragen we dat met ons mee. 

We maken daarbij ook enkele afspraken, zodat de groepsapp ‘Samen dragen’ ook echt voorbehouden blijft om intenties in te plaatsen. Dat betekent dat we niet op intenties reageren in de app, maar dat we, ieder voor zich, zelf bepalen op welke manier we ons geroepen voelen om ons steentje bij te dragen en op onze eigen manier het kruis, van degene voor wie de intenties gevraagd worden, mee te dragen. In de stilte van je hart maak je dus je eigen keuze op welke manier jij je steentje bij wil dragen, zo blijft de groepsapp een stille plek waar intenties bij elkaar gebracht kunnen worden.

Hoe geven we dat vorm in de praktijk?

Ieder van ons kan zijn bidden en liefdesdaden persoonlijk vormgeven op de manier die bij hem of haar past, aan de hand van wat de betreffende situatie vraagt. Dat kan zijn door jezelf op te offeren en iets te aan te pakken wat je moeilijk vindt om te doen of te laten, maar ook door te bidden. Je biedt dan jouw woorden van gebed en daden van Liefde als geschenk aan bij Onze Lieve Heer, ten bate van iemand, waarvoor in de app om geestelijke steun gevraagd is. Denk aan iets wat je doet of laat, wat je normaal moeite kost, maar dat je wil opdragen voor die betreffende intentie. Bijvoorbeeld dat je ’s avonds terwijl je geen zin hebt, toch de afwas doet voordat je naar bed gaat. Of dat je toch ’s morgens meteen opstaat, terwijl je eigenlijk wil blijven liggen. Het gaat dus om alles wat je niet wil doen, of juist wel wilt doen, en dat dan te doen of juist te laten omwille van de intentie waarvoor gevraagd is. Je vraagt daarbij of God jouw gebed én jouw daden uit Liefde wil aannemen en er iets goeds mee wil doen voor een ander, die in nood is.

Ons liedje ‘Proef op de som’ vertelt precies hoe het werkt:

In ieders leven wordt de proef op de som genomen om te kijken: draait alles om de Liefde heen?
Sta niet met je handen in de zakken veilig toe te kijken, of een ander de beproeving zal doorstaan.
Steek toch je handen uit de mouwen en kijk niet werkeloos toe hoe hij op de proef wordt gesteld.
Doe iets voor die ander, draag zijn lasten stil met je mee.

We zijn verbonden met elkaar, we horen bij elkaar, je kunt altijd iets voor een ander doen.
Doe iets voor een ander; sta hem bij in de goede strijd.
Hij zal het niet zien of horen, met zijn ogen of oren, maar wel merken in de stilte van zijn hart.

Ook in mijn leven wordt de proef op de som genomen of mijn liefde voor U al toegenomen is.
Onverwacht zijn zorgen en problemen op mijn pad gekomen.
Zal ik deze beproeving ook doorstaan?
U neemt een steekproef in mijn leven en wacht heel liefdevol hoe ik dit proefwerk maken zal.
Al die zware lasten dragen anderen stil met me mee.

We zijn verbonden met elkaar
We horen bij elkaar,
Je kunt altijd iets voor een ander doen.

Wil je ook meedoen en samen met anderen een kring van Licht en Liefde vormen?

Stuur dan een e-mail naar ons secretariaat en vermeld daarbij je naam en mobiel telefoonnummer. Je wordt dan toegevoegd in de groepsapp ‘Samen dragen’.