Sacramentenvorming

Wij als Chrisko willen samen met jeugd op weg gaan. Voor degenen die dat willen, is dat ook de weg van het geloof met de bijbehorende sacramenten. Daarom werken wij aan catechese en een Bronnenboek voor catecheseleerkrachten. Ook helpen we verschillende scholen bij de voorbereiding van communicanten en vormelingen door het schrijven van communie- en vormselprojecten, die in de klas gebruikt kunnen worden. Tenslotte organiseren we al jaren de ‘vormelingendag’ voor het dekenaat Heerlen, waarbij ook kinderen uit dekenaat Kerkrade aansluiten. Dit houdt concreet in dat wij de dag organiseren, de spellen voor het thematische spellencircuit ontwerpen en dat we ook de begeleiding van spellen en groepen op de dag zelf voor onze rekening nemen.

Vanuit ons geloof willen we graag ons steentje bijdragen aan de geloofsgemeenschap waarin wij leven en werken met activiteiten die daarbij passen. We laten mensen kennismaken met de wijze waarop wij ons geloof beleven aan de hand van het gewone leven van alledag, in woord en daad. Daarvoor maken we gebruik van zelfgemaakt materiaal. Denk aan lesmaterialen voor de catecheselessen: bijpassende tekeningen, houten praatplaten, spelmaterialen, quizzen, verhalen, liedjes en veel meer. Om deze materialen te verzorgen zijn veel vrijwilligers wekelijks op hun eigen gebied in de weer. Daar waar het wenselijk is, worden de materialen ook uitgeleend en op andere plaatsen gebruikt (denk bijvoorbeeld aan scholen).

Bekijk hier een kort filmpje over de catecheselessen: