Nepal

Wat doen wij?

‘30 handen helpen Nepal’ is een initiatief van Stichting Chrisko, van waaruit wij met 15 personen meermaals naar Nepal zijn gereisd om de inwoners te helpen met de wederopbouw van hun land. Het initiatief is in 2016 van start gegaan naar aanleiding van de aardbeving in 2015. Via de Heerlense stichting Himalayan Care Hands, zijn wij gekoppeld aan een school voor de kinderen uit de laagste kasten. Deze school in Thali, een dorp in de buurt van de hoofdstad Kathmandu, was door de aardbeving niet meer veilig en aan een restauratiebeurt toe. Met het verzamelde sponsorgeld konden wij een aardbevingbestendig fundament aanleggen in de school en verzorgden wij lesmaterialen voor de dorpskinderen van de laagste kaste. Tijdens het werk ontstonden veel vriendschappen met de dorpsbewoners en daardoor hebben we veel van en met elkaar gewerkt en geleerd!

In 2017 keerden wij daarom terug. Dit keer om een keermuur te bouwen om verzakking en aardverschuivingen te voorkomen van de heuvel waar de dependance (een voormalige geitenstal) van de school op staat. Samen met de lokale bevolking werd wederom heel wat werk verzet. We stortten het eerste deel van de keermuur, legden elektriciteit aan, maakten een balustrade om het platte dak van de school en verfden de lokalen wit.

We dachten klaar te zijn, maar niets bleek minder waar. Veel van de kinderen uit de laagste kasten stromen, vanuit de basisschool, weer terug in de landbouw of het huishouden. Hierdoor krijgen ze geen kans om verder te bouwen aan hun toekomst. Door het realiseren van een middelbare school zou de kans op een baan of beroepsonderwijs aanzienlijk vergroot worden. Daarom gingen wij in 2018 nogmaals aan de slag met onze vrienden in Thali; deze keer maakten wij een start met een schoolgebouw voor middelbaar onderwijs. Wij hebben de bouwgrond geëgaliseerd en de gaten gegraven waarin het fundament van het gebouw gestort kon worden.

Na het storten van het fundament zamelden wij, samen met Stichting Wilde Ganzen, geld in voor de rest van het gebouw. Tijdens de Nepalreis 2019 hoopten we dan ook verder te kunnen werken op de bouw. Aangezien de noodzakelijke vergunningen misten, konden wij dit niet direct doen. Om de tijd alsnog goed te benutten hebben we de ongelijke en gevaarlijke toegang naar de dependance van de school afgebroken en opnieuw een trap gemetseld, nieuwe kooktoestellen aangelegd en een bamboetrap gemaakt naar de bouwplaats om zo de werkzaamheden te vergemakkelijken. Precies op tijd kwamen daarna de benodigde vergunningen binnen, zodat we ook nog de eerste laag van de middelbare school hebben kunnen storten. Inmiddels is het middelbare schoolgebouw al ver gerealiseerd en daar zijn we zeer blij mee! 

Tijdens alle jaren hebben wij als groep veel geïnvesteerd in het contact met de kinderen van de school en de lokale bevolking. Omdat voor ons iedereen evenveel waard is, zijn de grenzen tussen de verschillende kasten langzamerhand aan het vervagen en is de sociale veiligheid voor de kinderen uit de laagste kaste steeds groter geworden. Gedurende de weken dat wij in Nepal geweest zijn, hebben wij met jong en oud, arm en rijk samen opgetrokken tijdens het werk, maar ook tijdens sport en spel. Dit jaar keren wij, als lustrumgroep, dan ook terug om het project af te ronden middels de aanleg van een kindveilig speelplein voor alle kinderen in Thali. Deze zomer gaan ze aan de slag met het buitenterrein bij de nieuwe school. Daar wordt een prikkelend en interactief schoolplein gerealiseerd voor de jeugd van het dorp. Met dit speelplein willen wij de kinderen uit alle kasten samen laten spelen en hen uitdagen om de handen in elkaar te slaan om zo de wereld een beetje te verbeteren! 

De groep, die vooral uit jongeren bestaat, ging daarom ook in 2022 weer op reis naar Nepal. Daar rondden wij het project af door wederom een keermuur te maken; ditmaal bij het inmiddels volledig gerealiseerde middelbare schoolgebouw.

Kijk hieronder naar de impressiefilmpjes van de verschillende jaren:

Waarom doen wij dat?

Net als de oprichters van de Stichting Himalayan Care Hands voelden wij ons geroepen om onze handen uit de mouwen te steken voor mensen waar verder niemand zich om bekommert, in een afgelegen gebied in Nepal, namelijk het dorp Thali. Ons project draagt eraan bij de toekomst te verbeteren van de jeugd in Thali, door mee te bouwen aan goed onderwijs in goede omstandigheden. 

Zoals bij al onze projecten zien we ook bij ons Nepal-project dat het mes aan beide kanten snijdt. Ons project brengt niet alleen de kinderen in Thali een stapje vooruit. Het brengt ook een ontwikkeling voor onze eigen vrijwilligers! Onze jonge vrijwilligers leren zichzelf kennen in uitzonderlijke omstandigheden. Zij leven in Nepal intensief als groep samen, werken samen met de lokale jeugd en de lokale dorpsbevolking en leren, doordat de situatie en beschikbare materialen anders zijn dan in Nederland, te roeien met de riemen die ze hebben. 

Wil je iets meer lezen over de achtergrond van onze Nepal activiteiten, de doelgroep en de stichting Himalayan Care Hands lees dan verder op deze pagina.

Door wie?

Vijftien vrijwilligers, voornamelijk jeugd en een paar begeleiders, vertrokken in 2016 naar Nepal om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. Sinds de start van dit project in 2016 is de groep helpende handen gestaag gegroeid. Niet alleen droegen velen, uit het hele land, een steentje bij door het project financieel te steunen. Er zijn ook in onze eigen kringen steeds meer helpende handen die achter de schermen het project meedragen, bijvoorbeeld in de organisatie van de sponsoractiviteiten voor het project. Inmiddels zijn er, verspreid over vier jaar, ongeveer dertig van onze vrijwilligers naar Nepal afgereisd om daar de handen uit de mouwen te steken. 

Voor wie?

Ons project 30 handen helpen Nepal is erop gericht de lokale bevolking in Thali een stap verder te helpen richting een betere toekomst. Specifiek richten wij ons daarbij op de kinderen uit de laagste kasten, die weinig kansen hebben op een beter leven. De laagste kaste in Nepal is de bevolkingsgroep waar maar weinig mensen naar omzien. Wij vinden dat ieder mens een kans op een betere toekomst verdient!

Wanneer?

Vooralsnog zijn er geen plannen meer om nogmaals naar Nepal af te reizen.


Recente berichten