Maria, Draagster van het Licht

Maria, Maria, Draagster van het Licht.
Maria, Maria, u droeg het levenslicht.
Maria, Maria, u schonk aan allen het levenslicht.

Bovenstaande drie regels zijn het refrein van ons liedje ‘Draagster van het Licht’ (luister hier naar de rest van het liedje). Dit is een aanroeping van Maria waarvan wij hopen dat deze kerkelijk erkend kan worden. We zijn dan ook al een tijdje aan de slag om naamsbekendheid te creëren.

Jezus verwijst in meerdere Bijbelteksten naar zichzelf als het Licht der wereld. Hoe mooi is het dan te bedenken dat Maria, door in te stemmen moeder te worden van Gods Zoon, gedurende negen maanden letterlijk de ‘Draagster van het Licht’ is geweest, doordat zij Jezus tot aan Zijn geboorte onder haar hart gedragen heeft. Hier bleef het niet bij, want Maria is ook gedurende de rest van Jezus’ leven een (mee)dragende kracht geweest aan Zijn roeping.

Maar ook in deze tijd is Maria, Draagster van het Licht degene die, net als meer dan 2000 jaar geleden, het Licht ter wereld wil brengen. Er is veel duisternis om ons heen. Denk maar aan het aantal oorlogen dat woedt in de wereld en ook steeds dichter bij Europa. We kunnen niet langer negeren wat er gebeurt. Ook binnen gezinnen worden oorlogen uitgevochten. Echtsscheidingen zorgen ervoor dat kinderen in een vreselijke situatie terechtkomen.

Dit soort situaties kunnen gemakkelijk het innerlijke licht van mensen doven. Heel veel jonge mensen lijden bijvoorbeeld onder depressie of hebben last van een burn-out. Dat heeft ook zijn weerslag op broers en zussen, ouders, grootouders en vrienden, op óns. We hebben vaak het gevoel dat we niks kunnen doen om de situatie te veranderen of te verbeteren voor degenen die lijden. Maar er is wèl iets wat we kunnen doen, namelijk: bidden. We hebben daarvoor een gebed, dat wij aan het verspreiden zijn:


Gebed om te worden als Maria, draagster van het Licht

Goede God, U liet Uw licht schijnen op Maria. Badend in het licht van Uw genade, ontving zij Uw hemelse boodschap en werd zij uitgenodigd om draagster van Uw Licht te worden. In al haar eenvoud en kleinheid was zij bereid, gaf zij haar ja-woord, waardoor Uw wil kon geschieden. Zij werd overschaduwd door de Heilige Geest en werd moeder van Uw Zoon, Jezus Christus, die ook het Licht der wereld wordt genoemd.

Wij vragen U dat wij, net als Maria, van harte toestemmen, wanneer U tot ons nadert, ons in het Licht van Uw genade zet, en ons oproept om U van dichtbij te volgen, ongeacht wat dit ook van ons persoonlijk zal vragen.

Mogen wij, net als Maria, geheel ons vertrouwen stellen op U, die is en blijven zal, wetend dat U van ons niets zult vragen waartoe wij met Uw hulp niet in staat zijn. Moge Maria, onze hemelse Moeder, onze voorspreekster zijn en ons helpen in het licht van uw genade te blijven. Moge zij het duister in en rondom ons verlichten met het licht van Uw liefde, opdat ons levenslicht blijft branden, totdat onze tijd is gekomen om naar het eeuwige licht te gaan.

Maria, draagster van het Licht help ons kringen van licht te maken waarin mensen in gebed zijn ingebed in het licht van uw zoon Jezus. Mogen wij, net als Maria, lichtdragers worden, die Gods licht uitstralen naar de wereld om ons heen. Amen

Het gebed kunt u ook hier als A5 downloaden om zelf te printen. Het is natuurlijk ook mogelijk om het even bij ons te melden als u mee wilt gaan bidden. Dan bezorgen wij u een setje!

Download gebedskaartje


Lichtgevende rozenkrans

Naast dit gebed zijn wij ook geroepen om de Geheimen van het Licht te bidden en wij doen dat met een lichtgevende rozenkrans. Het is maar gewoon een goedkoop plastic dingetje, dat niet indrukwekkend is door het materiaal of de uitstraling. Maar als je er in het donker naar kijkt, is het een klein lichtpuntje dat de duisternis kan verlichten.

Door dit nieuwe gebed en de lichtgevende rozenkrans te bidden, kunnen we samen kringen van licht maken, rond de mensen in nood. En tegelijk kunnen we zo onszelf blijven richten op het Licht in plaats van op de duisternis.