Kennismaking: Lourdesgroep en Maria, Draagster van het Licht

Op 29 april aanstaande vertrekken we, dit jaar met vier generaties, richting Lourdes. Onze Lourdesreis vindt zoals gewoonlijk plaats onder de vlag van het Huis van de Pelgrim. Met als enige verschil dat we nu niet met ons eigen bisdom gaan, maar instappen bij de reis die georganiseerd wordt voor het aartsbisdom Utrecht. Dat dit zo gelopen is, heeft te maken met het feit dat veel van onze jeugdige volwassenen werkzaam zijn binnen het onderwijs en zodoende de meivakantie een prima gelegenheid bood om mee te kunnen gaan. Mede daardoor kan daarnaast ook onze vierde generatie acte de présence geven. De grootste delegatie van de Chrisko groep gaat met het vliegtuig en een kleinere groep reist per TGV. De TGV werd pas in een later stadium een optie en we zijn heel benieuwd hoe ook deze reis zal verlopen.

Afgelopen zondag vond een kennismakingsbijeenkomst plaats. Uit meerdere kanten van het land waren gegadigden aanwezig. Ook onze welbekende pastoor Rick Blom was weer van de partij, met in zijn kielzog enkele parochianen uit de parochie Bergen (Noord Limburg). Onder het genot van een kopje koffie en een lekker stukje gebak maakten we kennis met elkaar en kletsten we bij met oud bekenden. De sfeer zat er algauw in en Petra nam ons daarna mee door een PowerPoint presentatie en voorzag ons van de benodigde informatie. De pastoor vertelde daarnaast wat over de verschijningen in Lourdes.

Als klap op de vuurpijl werd een nieuwe gebed gelanceerd; het gebed om te worden als Maria, Draagster van het Licht. Tot onze grote vreugde keurde  Bisschop Harrie Smeets het gebed goed en verleende hiervoor enige tijd geleden ons zijn imprimatur. Dat betekent dat het gebed nu officieel ingebed is binnen de hele kerkgemeenschap. Wij zijn hier verheugd over, temeer omdat wij ons als stichting onder de schutse van Maria, Draagster van het Licht willen stellen, maar ook omdat we ons al heel wat jaren geroepen weten om met velen de lichtgevende rozenkrans te bidden. Deze rozenkrans geeft alleen licht in het donker en wij geloven dat God ons in deze donkere tijden aan de moederlijke zorgen van Maria heeft toevertrouwd en dat wij onder haar bijstand vallen. Als stichting willen we Maria, Draagster van het Licht onder de aandacht brengen en in de schijnwerper zetten door ons biddend tot haar te wenden, die uitverkoren was om het Licht der wereld te dragen in haar moederschoot. Mede door haar bereidwillige medewerking aan Gods plan kwam het Licht in de wereld en werd het uitgedragen over de hele aarde. Zo willen wij lichtgevende gebedskringen blijven maken en willen we het Licht des levens brandend houden in ons eigen hart. Hier maakten we een tijd geleden al eens een blog over; wie dit nog eens wil lezen, kan dit doen via de volgende link: https://www.stichtingchrisko.nl/algemeen/verzetsstrijders-van-het-licht/

En voor wie zich geroepen voelt om met ons mee te bidden, het gebed gaat als volgt: 

Gebed om te worden als Maria, Draagster van het Licht
Goede God, U liet uw licht schijnen op Maria. Badend in het licht van uw genade, ontving zij uw hemelse boodschap en werd zij uitgenodigd om draagster van uw Licht te worden. In al haar eenvoud en kleinheid was zij bereid, gaf zij haar ja-woord, waardoor uw wil kon geschieden. Zij werd overschaduwd door de Heilige Geest en werd moeder van uw Zoon, Jezus Christus, die ook het Licht der wereld wordt genoemd.
Wij vragen U dat wij, net als Maria, van harte toestemmen, wanneer U tot ons nadert, ons in het Licht van uw genade zet, en ons oproept om U van dichtbij te volgen, ongeacht wat dit ook van ons persoonlijk zal vragen. Mogen wij, net als Maria, geheel ons vertrouwen stellen op U, die is en blijven zal, wetend dat U van ons niets zult vragen waartoe wij met uw hulp niet in staat zijn. 
Moge Maria, onze hemelse Moeder, onze voorspreekster zijn en ons helpen in het licht van uw genade te blijven. Moge zij het duister in en rondom ons verlichten met het licht van uw liefde, opdat ons levenslicht blijft branden, totdat onze tijd is gekomen om naar het eeuwige licht te gaan. 
Maria, draagster van het Licht, help ons kringen van licht te maken waarin mensen in gebed zijn ingebed in het licht van uw Zoon Jezus.
Mogen wij, net als Maria, lichtdragers worden, die Gods licht uitstralen naar de wereld om ons heen.
Amen

Getipt door deken Bouman besloten we daarna, voor degenen die dat nog op prijs stelden, samen op het grote scherm de documentaire Zusters te kijken. Hier zagen we tot onze grote verbazing dat twee van onze nieuwe Oekraïense vrienden een hoofdrol speelden. Veronica, het dochtertje van Oksana, fietste letterlijk als rode draad door de documentaire heen. Al meerdere zaterdagen sluiten zowel moeder als dochter bij ons aan in de Gelukzoekersgroep, die we enige tijd geleden startten in de Graankorrel. Hen beiden in de documentaire te horen en te zien raakte ons diep. Mede door de omlijsting van de verhalen van de andere Oekraïense vrouwen, die samen met Oksana en Veronica  hetzelfde noodlot delen.

Toen we elkaar net leerden kennen, zei Oksana tegen ons dat alle vrouwen die samen zitten in het klooster op Huize de Berg elkaar van te voren niet kenden en elkaar ook niet hadden uitgezocht. Pas in het klooster leerden ze elkaar kennen en moesten ze het leven met elkaar gaan delen. Samen leren leven, terwijl ieder zijn eigen verhaal en verdriet als een zware last met zich meedroeg. Geen eenvoudige opgave, dat moge voor iedereen duidelijk zijn!

De documentaire bracht veel teweeg, zeker bij onze vrienden uit Bergen, die met ons mee naar Lourdes gaan. Na afloop van de documentaire ontstond dan ook een tafelgesprek waarbij zij inzage gaven in hun leven. Het kijkje dat we ook in hun leven mochten nemen, maakte het verhaal compleet en maakte dat wij alleen maar kunnen verzuchten: “Wat zijn wij gezegend en wat is oorlog iets akeligs! Wat doen mensen elkaar anno 2023 eigenlijk aan en waarom staan we elkaar naar het leven?” Je vraagt je vaak af waardoor het toch komt dat we zo weinig hebben geleerd van het verleden, En wat betekent Jezus voor deze christelijke vrouwen? Kan Hij hen verlossen van de haatdragendheid waar de vrouw in de documentaire over spreekt. De moeder van Waseem getuigde namelijk vol vuur. Haar man is omwille van zijn christelijke geloof gedood in Irak, toen Waseem nog maar drie was. Waseem groeide zelf op in Nederland, waar de kerken leeg zijn en hij als één van de weinige jongeren nog wekelijks naar de kerk gaat. Soms schaamt hij zich wel eens voor het feit dat hij een kruisje draagt aan zijn kettinkje. Voor onze jongeren vaak heel herkenbaar en begrijpelijk, want gelovig zijn is niet ‘in’! Als gelovige sta je in deze tijd toch vaak alleen, zeker als je geen gelovige vrienden om je heen hebt. Hoe paradoxaal eigenlijk, als je weet dat de vader van Waseem zijn leven gaf voor zijn geloof, omdat hij weigerde moslim te worden. Hij verloochende God en zichzelf niet.

En hoe is dat met ons? Alles mag tegenwoordig en alles kan, maar wij? Komen wij uit voor ons geloof en durven wij vrank en vrij te getuigen van hetgeen waarin we geloven? Durven wij als éénling alleen te gaan staan en tegen de stroom in te zwemmen? De vader van Waseem durfde dat en heeft de beproeving doorstaan. Hij is glansrijk geslaagd voor de test en heeft zijn leven gegeven uit liefde voor zijn geloof. Zijn vrouw zegt zoveel jaar later dat ze nog altijd trots is op het feit dat hij zijn vrijheid van meningsuiting niet heeft laten afnemen, maar standvastig bleef in zijn geloof in Jezus Christus. En dat ondanks de moeilijkheden die ze zelf heeft meegemaakt. Denk alleen maar aan het feit dat ze hun kind alleen moest opvoeden en het vluchten uit haar vaderland. Toch zou ze bij nader inzien niet willen dat hij anders had gehandeld. Zij staat nog altijd 100 % achter zijn keuze en wij zijn onder de indruk, ook van dit verhaal.

En zo werd deze eerste kennismakingsmiddag met de Lourdesgroep een middag die ons nog meer laat uitzien naar de reis zelf! Nog maar een paar nachten slapen en dan is het zover…

2 gedachten over “Kennismaking: Lourdesgroep en Maria, Draagster van het Licht”

  1. Dank je wel voor de interessante mail. Jullie verspreiden saamhorigheid en geloof.
    Van ganser harte, wens ik bij deze alle deelnemers een voorspoedig en gezegend verblijf in Lourdes.

Reacties zijn gesloten.