Lourdes

Wat doen wij?

Onder de vlag van Huis voor de Pelgrim gaan wij, in samenwerking met pelgrims uit Heerlen en omstreken, met een eigen groep op reis naar Lourdes. We stappen in bij het programma van deze Nederlandse bedevaart en maken gebruik van alle faciliteiten die daarbij horen. Toch zijn we echt een eigen groep binnen de hele grote groep Nederlanders die op dat moment naar Lourdes reist. Zo hebben we een eigen avondprogramma voor wie dat wil, zoals de repetities van ons gelegenheidskoortje, en spelen we ook in op individuele vragen van mensen uit de groep, bijvoorbeeld door het samen bezoeken van de winkels of de grot op een rustig moment. We bieden dus een gezamenlijk groepsprogramma, maar ieder is vrij om in- of uit te stappen naar eigen behoefte en kunnen.

Om het gemeenschapsgevoel voorafgaand aan de reis te bevorderen en mensen met elkaar te verbinden, organiseren we altijd een kennismakingsbijeenkomst. Om na de reis het mooie gevoel dat je uit Lourdes mee terugneemt wat langer vast te houden, organiseren we ook een reünie. Onder het genot van een gezamenlijke lunch wordt er dan bijgepraat, worden herinneringen opgehaald en worden de foto’s en de videofilm bekeken, die samengesteld is uit beelden die tijdens de reis door de vrijwilligers gemaakt werden.

Kijk hier naar de impressie van onze reis van vorig jaar:

Waarom doen we dat?

Ter ondersteuning en begeleiding van ouderen en zieken, of andere mensen die wel graag op bedevaart zouden willen gaan maar dit door omstandigheden niet (meer) zelfstandig kunnen of willen doen, gaan wij jaarlijks met een Lourdesgroep op pad. 

Daarnaast biedt deze reis voor de vrijwilligers de gelegenheid om op zoek te gaan naar eigen sterke en minder sterke kanten. Iedere vrijwilliger levert tijdens de reis zijn eigen bijdrage. De één door een luisterend oor te bieden, de ander door te assisteren bij de organisatie. Precies zoals bij alle activiteiten van Chrisko, is het doordoor ook tijdens de Lourdesreis de bedoeling om te zoeken naar jouw eigen plekje in de puzzel. 

Door wie?

Vanuit onze stichting is in 2013 het initiatief gekomen om aan te sluiten bij de Organisatie Limburgse Bedevaart om onze hulp aan te bieden aan de bedevaartgangers naar Lourdes. Onder begeleiding van verpleegkundigen uit onze eigen kring konden volwassenen en jongvolwassenen meereizen om gedurende een achttal dagen te helpen in Lourdes. Dit betekende concreet dat we overal waar nodig hand- en spandiensten verrichtten op aanwijzing van de bedevaartorganisatie. We begeleidden mensen in de rolstoel, maar verleenden ook zorg waar dat nodig was. We zongen met een minikoortje tijdens een ontspanningsmiddag voor de pelgrims en brachten op de heen- en terugreis koffie en thee rond in de trein.

In 2013 was het de eerste keer dat we ons aansloten bij een bedevaart. Je kunt het reisverslag teruglezen en de foto’s bekijken in het fotoalbum. Ook in het voorjaar van 2014 waren we weer van de partij en gingen we met een groep van ongeveer twintig vrijwilligers, vaders, moeders, zoons, dochters, vrienden en vriendinnen. De reis werd per trein of per bus afgelegd. In september 2014 werd voor een derde maal naar Lourdes afgereisd. En ook in 2015 waren we weer van de partij.

Het deed ons goed om op deze manier de reis naar Lourdes mede mogelijk te maken. Toch liet een droom om zelf een eigen groep op de Lourdesreis te begeleiden zich niet verdringen. In 2018 hebben we daarom als nieuw initiatief, na overleg met het Huis voor de Pelgrim en deken Bouman, voor het eerst een eigen groepsreis binnen de Limburgse bedevaart naar Lourdes georganiseerd. Naast een kleine groep begeleiders uit de oudere Chrisko-generatie, betrokken we bij deze reizen ook een groep jongeren en namen we samen de oudere of hulpbehoevende pelgrims mee op bedevaart. Zo zijn we met drie generaties een week lang met elkaar opgetrokken en hebben samen deze Lourdesreis beleefd. Dat was zo’n mooie ervaring voor alle betrokkenen, dat we in 2019 opnieuw zo’n reis organiseerden. In 2022 konden we, na een corona-stop van twee jaar, eindelijk weer met een grote groep pelgrims uit Heerlen en omstreken op reis gaan naar Lourdes. Het was een prachtige reis, met drie generaties. In 2023 gingen ook de kinderen van één getrouwd stel jongeren van het eerste uur met hen mee en werd het naar ieders plezier een viergeneratiereis. Natuurlijk kun je nog de dagverslagen voor thuisblijvers teruglezen om een indruk te krijgen van onze Lourdesreizen.

Voor wie?

Iedereen die dat wil, kan met ons mee op reis gaan. Jong en oud, ziek of gezond.
Aanmelden is altijd nodig via ons secretariaat, om te zorgen dat u bij onze groep ingedeeld wordt. En als we u niet kennen, komen we graag eerst langs om kennis te maken om dan samen te kijken of wij in staat zullen zijn om met onze vrijwilligers in uw zorgbehoefte te voorzien.

Wanneer?

Voor 2024 is de datum van onze Lourdesreis inmiddels bekend. Van 27 april tot en met 4 mei 2024 zullen we weer samen op weg gaan naar Maria! Ook dit jaar zullen we met vier generaties op reis gaan. Van harte welkom om met ons mee te gaan!

Interesse? 

Wilt u meer over de Lourdesreis weten of aanmelden, neem dan even contact met ons op.


Recente berichten