Familiekoor en Ensemble Chrisko

Wat doen wij?

Chrisko kent twee koren: familiekoor Chrisko en Ensemble Chrisko. Het eerstgenoemde koor bestaat uit een grote groep mensen van heel verschillende leeftijden. Iedereen die wil zingen kan met ons meedoen. Het tweede koor, Ensemble Chrisko, is een veel kleiner koor. Het wordt gevormd door een groep jonge vrouwen en mannen, begeleid door een aantal muzikanten. Beide koren verzorgen met regelmaat de opluistering van een mis in Heerlen en omstreken. Ook nemen onze koren samen CD’s op, om op die manier de liedjes die zij zingen voor een groter publiek beschikbaar te stellen.

Waarom doen wij dat?

Zingen staat wat ons betreft symbool voor hoe je het Levenslied zingt. De bedoeling is dat je vrij wordt om te zijn wie je bent en te zingen zoals jij zingt. Dit is mijn stem en die laat ik horen. Je mag daarin stelling innemen, ruimte innemen voor jezelf. Het gaat er niet om of je goed zingt, maar of je van harte meezingt! Samen zingen is dus geen doel op zich! Samen zingen en muziek maken is bij Chrisko een middel tot gemeenschapsvorming. Het zingen is een middel om onze christelijke boodschap uit te dragen en een manier om tot ontwikkeling te komen.

Door wie?

De aangereikte muziek, die uit het leven gegrepen is, wordt uitgewerkt door degenen die zich hiertoe geroepen voelen. Bijvoorbeeld in de vorm van het uitwerken van meerstemmigheid of het maken van een instrumentale begeleiding of bijpassende dans.

Voor wie?

Wie graag wil zingen is welkom om met ons mee te komen repeteren. Neem dan even contact  met ons op voor de data en tijden van repetities.

Wanneer?

We hebben drie keer in de maand een koorrepetitie op vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. De precieze data van onze repetities zijn te vinden in de agenda. Daar kun je ook eventuele veranderingen zien.

CD’s

Het koor heeft inmiddels ook al een viertal CD’s opgenomen. Lees en luister hier verder.