Privacy Verklaring

R.K. Stichting Chrisko is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als u zich aanmeldt voor activiteiten of mailings van Stichting Chrisko, dan worden persoonsgegevens van u door ons verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van een zorgvraag
 • Deelname aan Lourdesreis
 • Deelname aan zomerkamp
 • Deelname Nepalreis
 • Deelname aan themabijeenkomsten
 • Deelname aan dekenale vormelingendag
 • Deelname aan sport- en clubbijeenkomsten
 • Versturen van een nieuwsbrief of aankondiging activiteiten
 • Versturen van blog update

Persoonsgegevens die wij verwerken

We bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken voor genoemde doelen.

We zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft verleend. Wij mogen geen persoonsgegevens verwerken zonder dat u daarover geïnformeerd bent. Hetzelfde geldt uiteraard voor doeleinden die niet bij u bekend zijn.

Voor genoemde doeleinden kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht

De gegevens die wij vragen en/of bewaren variëren per doelstelling.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

R.K. Stichting Chrisko verwerkt in sommige gevallen persoonsgegevens van mensen die jonger zijn dan 16 jaar. Hiervoor hebben we toestemming nodig van ouders/verzorgers en/of voogden. Wij verzamelen in dit geval geen gegevens zonder ouderlijke toestemming.

Wij kunnen niet controleren of de toestemming is gevraagd bij aanmelding voor blog-updates op onze website. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@stichtingchrisko.nl, dan verwijderen wij deze informatie uit ons systeem.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In sommige gevallen zullen we bijzondere gegevens moeten verwerken om onze taak adequaat uit te kunnen oefenen. Als dit het geval is zullen we, voordat we bijzondere persoonsgegevens bij u opvragen, uw toestemming (of in het voorkomende geval, toestemming van ouders/ verzorgers/ voogden) vragen om de bijzondere persoonsgegevens te verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

R.K. Stichting Chrisko bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

R.K. Stichting Chrisko verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze taken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan een verplichte namenlijst voor de huur van een zomerkamplocatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

R.K. Stichting Chrisko gebruikt geen cookies op haar website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website. Wij raden u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek
toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u eerst te identificeren.

Ook kunt u bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, vanuit onze computer, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een e-mailbericht met uw vraag naar secretariaat@stichtingchrisko.nl.

Klachtrecht

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door onze stichting kunt u ons uw klacht toesturen. We zullen er zo snel als mogelijk op reageren en er alles aan doen om dit met u op te lossen.

R.K. Stichting Chrisko wil u er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

R.K. Stichting Chrisko neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van de opgeslagen persoonsgegevens tegen te gaan. R.K. Stichting Chrisko heeft conform de AVG een ‘functionaris gegevensbescherming’ aangesteld. De contactgegevens zijn onder het kopje “contactgegevens” opgenomen.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Ir. Lelystraat 106
6419 XT Heerlen
secretariaat@stichtingchrisko.nl
www.stichtingchrisko.nl