Fondsen en Donaties

Stichting Chrisko biedt activiteiten aan groepen zonder dat daar een bijdrage tegenover staat van de deelnemers. Zo kent ons koor geen contributie, net als de clubs, om op die manier deelname laagdrempelig te houden. Het vrijwilligerswerk in gezinnen in nood, concrete structurele hulp die we bieden vanuit ons project Papillon, doen we uiteraard ook pro Deo. Dat betekent dat wij geen vaste inkomsten hebben en daarom vragen we voor onze projecten om hulp van Fondsen en Donateurs. Wij zijn dan ook door de belastingdienst erkend als ANBI.

Dankzij verschillende fondsen, die ons werk een warm hart toedragen, wordt het werk van Stichting Chrisko mede mogelijk gemaakt. Wij willen dan ook alle onderstaande fondsen hartelijk danken voor hun gulle gaven dit jaar en de afgelopen jaren, want zonder deze hulp waren een aantal projecten helemaal niet mogelijk geweest. Klik op de witte balken voor meer informatie over de fondsen.

We kunnen ze hier niet bij naam noemen, maar juist op deze plek willen we ook alle mensen heel hartelijk bedanken die met hun persoonlijke giften en donaties het werk van Chrisko ondersteunden. Ook zij leveren op hun manier een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van onze doelen.

Wilt u ook sponsoren of kunt u ons op een andere manier steunen? Neem dan contact met ons op.

Sint Clemens Stichting

De Sint Clemens Stichting zet zich in voor kwetsbare jeugd tot de leeftijd van 23 jaar. Zij bieden financiële ondersteuning aan sociale- en maatschappelijke organisaties. 

Kiwanis Charlemagne Valkenburg

Kiwanis Valkenburg Charlemagne heeft ook een goede doelen stichting. Met deze stichting beoogt de vereniging geld op te halen om de kinderen in Zuid-Limburg te ondersteunen met praktische of financiële vraagstukken. 

Boeken voor Mensen

De Stichting Boeken voor Mensen in Maastricht organiseerde eenmaal per jaar een Grote Boeken- en Platenbeurs in Maastricht. In coronatijd openden ze een eigen boekenkelder, die door geïnteresseerden bezocht kan worden. Dit bleek prima te werken en heeft nu als definitieve oplossing de jaarlijkse beurs vervangen.

De opbrengst van alle verkopen gaat naar verschillende goede doelen, die jaarlijks worden gekozen.

De Boekenkelder is gevestigd aan de Francois de Veijestraat 9 6221 AB Maastricht. Deze is elke werkdag geopend van 10.00 uur ‘s morgens tot 14.00 uur ‘s middags.
De moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen!

Mr. Paul de Gruyter Stichting

De Mr. Paul de Gruyter Stichting ondersteunt frisse en positieve katholieke initiatieven, projecten en ideeën.

Stichting Fonds voor Sociale instellingen (FSI)

De stichting Fonds voor Sociale instellingen (FSI) heeft ten doel: het beheren en exploiteren van vermogen en het bevorderen van de sociale belangen en culturele ontwikkeling in Zuid-Limburg in het algemeen en meer in het bijzonder ten behoeve van betrokkenen bij het mijnverleden.

Deo Gratias – Fonds Christelijke Jongeren

De stichting Deo Gratias Fonds Christelijke Jongeren, ondersteunt initiatieven om het christelijk geloof en praktijk van en bij jongeren in Nederland te bevorderen en te versterken.

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M.

De voornaamste doelstelling van de Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. is de steunverlening aan kinderen of jongeren tot 21 jaar die zich aantoonbaar in een medische of maatschappelijke achterstandsituatie bevinden.

St. Joseph’s Stichting

De St. Joseph’s stichting heeft ten doel het bevorderen van de katholieke scholing en vorming van leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in het Bisdom Roermond.
De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het daar waar mogelijk en gewenst ondersteunen van activiteiten en/of projecten gericht op de katholieke scholing en vorming van leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs, zowel binnen scholen als parochies of anderszins binnen het bisdom Roermond