Vormelingendag 2018

Op zaterdag 17 november vond voor de dertiende keer de dekenale vormelingendag plaats in de sporthal ‘de Joffer’ te Voerendaal. Na een gedegen voorbereiding stonden vele leden van Chrisko om 19.00 uur klaar voor de start. Maar pas nadat hun buiken waren gevuld met een lekkere tomatensoep en een heerlijke hotdog met zuurkool en gebakken uitjes. De worsten waren nog overgebleven van de Nepal actie, die een week daarvoor op de Sint Martinusdag bij het Sintermeertencollege was gehouden. Ze kwamen nu goed van pas en zodoende vertrok iedereen tevreden naar de Joffer om daar zijn eigen taak te gaan volbrengen.

Vanaf 18.30 uur druppelden de deelnemers de sportzaal binnen. Daar konden ze meteen inschrijven aan de inschrijftafels. Het AVG formulier werd ondertekend en daarna ontvingen ze hun badge. Ook wij komen niet langs de huidige wetgeving met betrekking tot de privacyverklaring en als gevolg daarvan kunnen we niet zomaar van iedereen foto’s maken en die op de site plaatsen. Zo kreeg ieder die het formulier niet tekende een geel lintje aan zijn badge en dat maakte dat er toch kinderen, ongewild en onbedoeld, buiten de groep werden geplaatst. Niet elk kind vindt dat even makkelijk, want wie wil er nu, zeker op deze leeftijd, buiten de groep vallen? Toch komen ook wij er niet omheen. Deze ontwikkelingen maken het moeilijker dan volgens ons nodig zou zijn geweest. Al hoewel we natuurlijk alle begrip hebben voor het feit dat mensen niet overal op internet hun foto’s willen tegenkomen.

Elke deelnemer kreeg bij aankomst een badge waarop de naam van zijn groep stond. Deze keer werkten we met beroepen als groepsnamen. Dit deden we omdat het thema van deze vormelingendag was: “Ben jij goed uitgerust?!” Het spreekt vanzelf dat bij elk beroep, dat vertegenwoordigd was, een eigen uitrusting hoorde om het beroep naar behoren te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld de schrijvers: zij maakten in vroeger dagen vooral gebruik van pen en papier en tegenwoordig kunnen ze niet meer zonder een computer en is de pen vaak in de la verdwenen. Een politieagent is niet alleen uitgerust met een pen om bekeuringen te schrijven, een pistool en handboeien, maar ook met pepperspray en een theser leerden we van één van de kinderen die bij onze workshop kwamen. Dat de kapper een borstel, kam en schaar op zak diende te hebben om zijn vak uit te oefenen, was ook  meteen duidelijk en zo kwamen we vanzelf op de link van dit thema naar deze vormelingendag. Ook wij zijn namelijk uitgerust met EIGEN gaven en talenten waarmee we tot onze bedoeling kunnen komen. Precies daarom heeft vergelijken met elkaar ook geen enkele zin, want je kunt nooit worden of zijn wat je zelf niet in huis hebt, zonder dat je jezelf daarvoor geweld moet aandoen. Daarom is het maar beter om gewoon tevreden te zijn met wat je zelf in huis hebt. Daarmee zul je het namelijk moeten doen in het leven.  Dat houdt in dat het belangrijk is om vrede te sluiten met datgene dat je zelf in huis hebt en dat in leert te zetten in Gods plan, door met jouw gaven jezelf en de naaste lief te leren hebben. God houdt zelfs zoveel van ieder van ons dat Hij niet alleen iedereen een eigen, persoonlijke uitrusting heeft meegegeven in het leven, maar ook aan iedereen een speciale uitrusting meegeeft om het leven te kunnen leven naar Zijn wil en bedoeling. Hij geeft namelijk genadegaven, die ook wel sacramenten genoemd worden, en iedereen mag deze ontvangen als hij of zij dat wil. We ‘moeten’ ze niet ontvangen, we ‘mogen’ ze ontvangen. God wil echter niets liever dan ze aan ons geven om ons zo van harte te kunnen bijstaan in het leven.

Het vormsel is het derde sacrament dat we kunnen ontvangen. Het eerste sacrament is het doopsel en het tweede sacrament het ontvangen van de eerste heilige communie. Juist op de overgang van lagere school naar middelbare school wil God ons een Helper geven, namelijk de Heilige Geest. God wil ons als een Vader helpen bij het maken van eigen keuzes en daarom zendt Hij ons Zijn Geest, om ons daarbij te ondersteunen en bij te staan. Hij geeft ons de uitrusting die we nodig hebben om ons leven te kunnen leven in een Geest van liefde! Hij wil ons terzijde staan in de moeilijkheden die we  tegenkomen in het leven. We mogen van deze gaven gebruik maken door ons tot Hem te wenden in gebed, zoals een brandweerman gebruik maakt van een brandweerauto en de daarbij horende brandweerslang gebruikt om een uitslaande brand te doven.

Bij de zangworkshop vertelden we ook het verhaal van David, die met één klein steentje en een katapult de reus Goliath versloeg en zo zijn volk bevrijdde uit de handen van de vijand. Geldt datzelfde ook niet voor ons? Is het niet zo dat als we ons eigen steentje bijdragen we veel goeds kunnen bewerkstelligen. Overal kun je door je eigen steentje bij te dragen mensen blij en gelukkig maken. De kinderen waren creatief in het bedenken welke zogenaamde ‘steentjes’ zij bijdragen om het samen leven met anderen, in gezin, op school of in de vereniging, aangenamer te kunnen maken. Daarnaast hoorden ze ook dat je met één steentje een lawine kunt veroorzaken. Dus je kunt door jouw steentje bij te dragen zowel goede dingen veroorzaken, als ook minder goede dingen. Ook hier zijn voorbeelden te over van die tot de verbeelding kunnen spreken. Behalve dat we dit korte moment gebruikten om iets door te geven dat de geest prikkelde, leerden we ze óók twee refreintjes aan van liedjes die vertellen over het bovenstaande én lieten we ze ook nog in beweging komen.

Iedereen deed goed mee, ondanks dat zingen en dansen niet ieders favoriet was, zetten ze toch hun beste beentje voor en dat deed ons veel plezier. Naast deze zang- en dansworkshop was de rest van het programma van spellen voorzien. Uiteenlopende spellen, die allemaal op de een of andere manier verwezen naar het betreffende thema. Het boogschutterspel, waar elke boogschutter met een pijl en boog werd uitgerust, werd naar hartenlust gespeeld en viel het meeste in de smaak bij de aanwezige jeugdigen. Ook sommige ouderen onder ons toonden hun boogschietkunsten, nu ze eindelijk de kans daartoe kregen. Het boogschieten stond echt bovenaan de lijst van alle spellen. Zelfs het spel met de nurfpistooltjes viel daarbij in het niet.

Nadat iedereen zich flink had uitgesloofd en zich van zijn beste kant had laten zien, was het tijd voor de winnaars. De eerste plaats werd gehaald door de diepzeeduikers. Op de tweede plaats stonden de brandweermannen en op de derde plaats eindigden de agenten. De EHBO was ook aanwezig met de benodigde uitrusting. Maar er waren geen ongelukken dit jaar, dus zij hoefden niet in actie te komen.

Hierna maakte iedere groep nog het zinnetje af dat uit de woordzoeker tevoorschijn was gekomen. Namelijk: “Je bent goed uitgerust als ………!” Deze zinnetjes werden als voorbede gebruikt in de gebedsdienst. Maar voordat dat zover was, moesten we eerst met zijn allen vanuit de sportzaal naar de Laurentiuskerk lopen. Onder begeleiding van officiële verkeersleiders liepen we in een stoet naar de kerk. Daar deed eerst deken Bouman een woordje, waarna kapelaan Rajan de dienst verder leidde.

De liedjes die iedereen in de zangworkshop geleerd had, werden nog ten gehore gebracht en alle kinderen gingen staan en deden mee.

Het was een feest om te zien! We kijken dankbaar terug naar deze dag, waar we zoveel fijne kinderen de revue hebben zien passeren. Moe en voldaan gingen we na afloop naar huis om de volgende ochtend na een goede nachtrust, goed uitgerust weer op te staan om aan de nieuwe dag te gaan beginnen!