Dekenale vormelingendag 2023

Afgelopen zaterdag werd voor de 16de keer de dekenale vormelingendag georganiseerd. Meerdere van onze jeugdigen hebben in het verleden zelf deelgenomen aan deze vormselactiviteit en zijn ondertussen van plaats veranderd, oftewel van deelnemer naar spelleider gepromoveerd. Teun heeft zelfs de hele organisatie van zijn vader Theo overgenomen. Vorig jaar was dat een passende opdracht in zijn studie sportkunde en dat was ons allemaal zo goed bevallen dat we hem graag erin hebben gehouden en hij dit jaar wederom de gehele organisatie voor zijn rekening heeft genomen. Natuurlijk vindt dat zoals altijd plaats met behulp van de inzet van vele anderen, want we weten allemaal uit eigen ervaring dat je alleen niet veel voor elkaar krijgt, maar samen een hele hoop.

Opnieuw ondervonden we aan den lijve dat kleine kindjes groot worden en wij onder andere, zonder het in de gaten te hebben gehad, een hele generatie zijn opgeschoven. En wat is nou mooier om samen te werken met je eigen kinderen? Voor hen sta je zeker graag je plaats af, waardoor je ineens niet alleen van plaats bent veranderd, maar ook op gepaste afstand glimlachend met een vreugdevol hart staat toe te kijken hoe iedereen, net zoals verleden jaar, zijn mannetje staat op deze dag.

Deze vormelingendag stond in het teken van het thema ‘Toonaangevend’ en zoals altijd sloot het thema aan bij het zomerkampthema van dit jaar. Zoals elk jaar vertaalden we het thema ook dit jaar weer naar sport, spel, zang en dans en werd een priester gevraagd om het thema uit te pakken in de viering waarmee we samen met de kinderen de avond afsluiten.

Gezien de organisatie durven we te zeggen dat de ouderen niet alleen zoveel jaar geleden de toon hebben aangegeven, maar ook de toon hebben gezet voor de nieuwe generatie. We zien namelijk heel veel jonge mensen om ons heen, die zich op vrijwillige basis blijven inzetten. Die hun kostbare vrije tijd beschikbaar stellen voor anderen en in dit geval om de vormelingen van dit jaar een fijne dag te bezorgen.  

Goedgemutst namen we in het begin van de avond plaats achter de inschrijftafel en zo druppelde al snel de ene na de andere vormeling binnen. Iedereen werd welkom geheten en daarna werden ze met een woordzoeker en een potlood in de hand naar de plek gestuurd die correspondeerde met hun groepsnaam. Daar ontmoetten ze ook hun andere groepsgenoten. Nadat de woordzoeker was opgelost en het beginzinnetje tevoorschijn was gekomen, dat elke groep voor de gebedsdienst met eigen woorden mocht afmaken, gingen we van start. Met zes groepen trokken we naar de andere sportzaal waar alle zes de spellen kant en klaar stonden. De spelleiders waren er ook klaar voor en zo werd even later door Michiel het startsein gegeven. Al jarenlang is hij degene die de tijd bewaakt en die aangeeft wanneer er een spelwissel plaatsvindt. Daardoor verliep het wisselen ook dit jaar weer vlekkeloos en hoorden we al snel heel wat vormelingen hijgen en steunen en zagen we al menig rood hoofd verschijnen. Geloof ons, hoewel het ene spel het andere niet is, blijft het een vrolijke boel waar heel wat afgerend, gegooid en geschoten wordt. Al snel zat de sfeer er dan ook goed in en zagen we dat alle spellen van een leien dakje gingen en liepen als een tierelier. Behalve het notenspel, dat was een hele kluif voor onze vormelingen, maar ook voor de spelleiders bleek achteraf. Unaniem werd dan ook besloten dat dit spel volgend jaar zeker niet meer voor herhaling vatbaar is. Al doende leren we en het blijft toch altijd leuk om te zien hoe flexibel iedereen is en in staat om aanpassingen te verzinnen en deze eventueel, waar nodig, aan te brengen omdat de praktijk vaak wat weerbarstiger is dan de theorie. Je kunt bijvoorbeeld een bepaald beeld in je hoofd hebben bij een spel en dat blijkt in de praktijk toch anders te zijn dan je had verwacht. Maar dan wordt niet getreurd, omdat we denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden en dus vinden we uiteindelijk wel een oplossing voor alles. Na drie interactieve spellen vond er een pauze plaats en werd de innerlijke mens gesterkt met een flesje water en een lekkere snickers of een mars. Deze werden goed ontvangen en al snel zat iedereen te smikkelen van deze chocolade lekkernij. Hierna gingen we weer verder en werd de rest van het spellencircuit afgewerkt.

Klokslag 20.45 uur klonk het fluitsignaal door de zaal en trokken we met zijn allen weer naar de kleine zaal. Daar werd het zinnetje van de woordzoeker klaargemaakt en leerden we met de hele groep het refreintje van de liedjes, inclusief de daarbij horende gebaren en bewegingen. Het eerste liedje was Toonaangevend, waarvan dit het refrein is:

Toon, toon, toon, toonaangevend.

Wie geeft de toon aan, mag het zeggen?

Toon, toon, toon, toonaangevend,

die zet de toon voor iedereen.

Het tweede liedje waarvan de kinderen het refrein leerden, was het jaarlijks terugkerende lied op de Vormelingendag, dat over de zeven gaven van de Heilige Geest gaat:

De I van inzicht.

De K van kennis.

De L van liefde voor Gods naam.

De O van ontzag.

De S van sterkte.

De V verstand.

De W van wijsheid, de wijsheid van hemelhoog.

IKLOSVW, dit zijn de gaven van de Heilige Geest.

De gaven die God, ieder christenkind geeft.

Hierna liepen we met zijn allen, onder begeleiding van verkeersregelaars, naar de kerk in het centrum van Voerendaal. Deze kerk had een heuse metamorfose ondergaan en zag er prachtig uit na de verbouwing die er heeft plaatsgevonden. De banken rondom het altaar waren al gauw bezet, de ouders werden naar binnen gehaald en zo kon de viering even later beginnen.

De kapelaan die de viering voorging, speelde in op het thema Toonaangevend: bij het vormsel ontvangen de kinderen de Heilige Geest. De Heilige Geest kunnen we altijd volgen en de leiding geven in ons leven, want dan weten we zeker dat de juiste toon gezet wordt. Een ander woord voor geest is ‘wind’. Hij wees op het orgel van de kerk en legde aan de kinderen uit dat als iemand daarop speelt, er dan ‘wind’ doorheen blaast. En als de organist dat goed doet, dan komen er hele mooie tonen uit het orgel! De kapelaan vergeleek de Heilige Geest ook met ‘superpower’. In iedere katholieke kerk kunnen we veel beelden zien van mensen die deze superpower in hun leven gebruikt hebben, dat zijn namelijk de heiligen. Bijvoorbeeld Maria of Johannes. Zij volgden de Heilige Geest en je kunt zien wat dat brengt. De Heilige Geest kan richting geven aan je leven. Maar als je de Geest wil volgen, hoe doe je dat dan? Ook daar kon de kapelaan met een vergelijking duidelijkheid over geven: superhelden krijgen hun superpower als ze een bepaald woord zeggen. En precies dat is voor ons ook zo; wij kunnen vragen, zeggen en bidden ‘kom Heilige Geest!’ en dan komt Hij om ons te helpen en de weg te wijzen.

Nadat we het laatste liedje met zijn allen zongen, kwam er een einde aan deze fijne spellenavond en we hopen dat iedereen er net zo van genoten heeft als wij. Eén ding is zeker: we hopen dat de Heilige Geest in het leven van deze jonge mensen ook de toon mag zetten, zodat allen in de goede Geest op weg gaan en de naastenliefde in de praktijk gaan brengen. 

1 gedachte over “Dekenale vormelingendag 2023”

Reacties zijn gesloten.