De vastenkalender

Al heel wat jaren gaan wij, net als in de adventstijd, in de vastentijd aan de slag met onze vastenkalender. Net als bij onze adventskalender bestaat de vastenkalender uit dagkaartjes met een tekst, waarover we iedere dag nadenken en kijken waar we dit in ons leven en werken tegenkomen. Na een pauze van enkele jaren, hebben we besloten dit jaar onze vastenkalender weer online te publiceren; vanaf aswoensdag plaatsen we iedere dag de foto van het kaartje van die dag, zodat iedereen die dat wil mee kan doen, als persoonlijke voorbereiding op Pasen. In de lijn van het schooljaar 2023-2024 doen we dat deze vasten onder het thema “Toonaangevend”.

Op het ‘blauwe kaartje’, dat een toelichting geeft op het thema en daarmee een overweging vooraf, staat dit jaar de volgende tekst:

Bij de doop in de Jordaan gaf God de toon aan en maakte Hij kenbaar wie Zijn Zoon was met de woorden: “Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb!” Hierna werd Jezus in de woestijn beproefd en toonde Hij metterdaad dat Hij een echte Zoon van Zijn vader was, een dienaar Gods! Met behulp van de Heilige Geest doorstond Hij de beproevingen en zocht Hij in alles Gods wil en daarmee begon Zijn openbare leven. Jezus was een toonbeeld van Liefde voor alle mensen om Hem heen en tòch werd Hij onschuldig uitgeleverd, verraden, gevangen genomen en tot de kruisdood veroordeeld. Ook dit aanvaardde Hij als zijnde uit Gods hand en Hij maakte zichzelf ondergeschikt aan de wil van God. Hangend op het kruis gaf Hij Zijn leven voor ons en toonde met deze grote liefdesdaad Zijn grote liefde aan ieder van ons.

Wij willen Zijn voorbeeld volgen en in deze vastentijd veertig dagen lang elke dag een zinnetje ter harte nemen en dit in de stilte van ons hart overwegen. We willen met de hulp van de Heilige Geest kijken wat God ons door de gewone, heel eenvoudige woorden op de kaartjes persoonlijk zou kunnen zeggen en waartoe Hij ons zou kunnen oproepen. Als we bereid zijn om te kijken wat deze woorden ons kunnen zeggen in het Licht van Gods grote liefde voor ons, kan God zichzelf ook in ons leven tonen en kan Jezus een toonaangevend voorbeeld zijn in ons leven.

Iedereen die dat wil is bij deze van harte uitgenodigd om zich veertig dagen lang bij ons aan te sluiten en iedere dag een nieuw tekstje in overweging te nemen. Vanaf woensdag, aswoensdag, de eerste dag van de vastentijd, kan iedereen die mee wil doen dagelijks op deze plek komen kijken naar het kaartje dat hier dagelijks verschijnt.