Adventskalender 2018 – Van harte goed uitgerust?

Adventskalender 2018

Zowel Maria als Jozef waren uitgerust met een hart van goud, oftewel met een hart dat luisterbereid was en de wil van God zocht.

Beiden waren in staat gehoor te geven aan Gods woord en te verzaken aan hun eigen wil. Ze waren bereid hun eigen wil aan de kant te zetten. Zo sprongen zij op het woord van God, dat op geheel eigen wijze tot hen kwam, in het diepe en gingen samen met Hem op weg, niet wetende wat hun eigenlijke bestemming zou zijn.

En zo kwamen niet alleen Maria en Jozef, maar ook het kind dat Maria in haar schoot droeg, tot Gods bedoeling. Zij bezaten de eenvoud van hart om als een kind van God mee te werken met het plan van God en zo werden zij medewerkers in Gods hand. Hun beider gegeven jawoord bewerkstelligde het grote wonder dat God bereid had voor de hele mensheid.

Ook wij gaan de komende 24 dagen op weg om ons voor te bereiden op de komst van Jezus door elke dag een kort ‘zinnetje’ tot ons te nemen en te kijken wat dit ons die dag persoonlijk zeggen kan.