Bestuur en beleid

R.K. Stichting Chrisko in Heerlen

Contact en Secretariaat

Ir. Lelystraat 106
6419 XT Heerlen
e-mail: secretariaat@stichtingchrisko.nl
internet: www.stichtingchrisko.nl
RSIN: 815030058
Registratie Kamer van Koophandel: 14086957
IBAN  NL95 INGB 0001200722
R.K. Stichting Chrisko heeft een ANBI status

Bestuurssamenstelling

Mevrouw V.A.M. Kreutz-Piepers, voorzitter
Mevrouw P.F.J. Hoogendijk-Beckers, secretaris
Mevrouw V. Schaghen-D’Antonio, penningmeester
De heer M.J. Boon, lid
De heer G. Cloodt, lid

Beleidsplan en doelstelling

Het beleid en de doelstellingen van onze stichting staan in ons beleidsplan.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningssysteem; bestuursleden en begeleiders van activiteiten werken pro Deo.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Naast alle activiteiten welke op onze website beschreven staan, verwijzen wij naar ons meest recente jaarverslag

Financiële verantwoording

Zie jaarverslag en beleidsplan.