Verzetsstrijders van het Licht

Op 15 april 2010 vond een moeder op straat een lichtgevende rozenkrans en zij heeft zich toen (op)geroepen gevoeld om deze dagelijks te gaan bidden. Samen met een groepje van de oudste twee generaties zijn we toen begonnen met het lopend bidden van de rozenkrans, om zo cirkels van licht en gebed om onze jeugd en gezinnen heen te maken.

De meeste jongeren en vrijwilligers die met ons naar Lourdes zijn geweest, kregen daar een lichtgevende rozenkrans en tijdens de clubbijeenkomsten hebben we het ook gehad over de rozenkrans, waarbij werd aangegeven dat we, ‘gewapend’ met deze rozenkrans van Licht, geen angst hoeven te hebben en op geheel eigen wijze Licht kunnen brengen waar duisternis heerst.

Daarom willen we iedereen vrijblijvend uitnodigen om op zijn of haar eigen manier en wijze met ons mee te gaan doen. Wie in wil stappen en de bidders van het eerste uur wil vergezellen, kan net als de eerste groep mensen van Chrisko, gewapend met een lichtgevende rozenkrans op pad. Zo bieden wij op onze eigen manier ‘verzet’ tegen de duisternis, die we in ons leven allemaal vroeg of laat tegenkomen. Al lopend, of zittend, bidden wij de rozenkrans en proberen zo een lichtje te zijn voor anderen, door alle intenties biddend aan Maria voor te leggen en haar om raad en bijstand te vragen. Zo steken we een lichtje aan en een lichtje op bij Maria, Draagster van het Licht, die op geheel eigen wijze de duisternis, die ons omhult, kan verlichten. Op haar voorspraak wenden wij ons op deze manier tot haar Zoon, ook wel het Licht des Levens genoemd. Zo laten we Zijn Licht schijnen in de duisternis, want Hij alleen kan onze levenslasten verlichten, als wij onze vragen, noden, lasten en beperkingen aan Hem toevertrouwen.

Zeker nu, in deze donkere tijden, waar de coronacrisis vergaande sporen heeft nagelaten in de maatschappij en oorlogen overal ter wereld zichtbaar worden, die zich ook, en bovenal, in onze gezinnen afspelen, willen wij ons in Zijn naam verenigen en onze krachten bundelen door op geheel eigen wijze verzet te bieden aan de ‘onruststokers’ en zogenaamde ‘bezetters’, die ons leven op welke manier dan ook bezet houden en ons angst willen aanjagen voor de toekomst. Als kleine vuurvliegjes mogen we Lichtbrengers zijn waar het duister probeert te overheersen en zijn stempel wil drukken op deze wereld.

Daarom willen wij ons gezamenlijk tot Maria richten en op haar voorspraak vragen om vrede voor de wereld en nodigen we jullie uit om in te stappen en elke dag ‘samen’ met ons op pad te gaan, door de lichtgevende rozenkrans te bidden en op die manier cirkels van licht te maken op de plaatsen waar we wonen en werken en rond de mensen met wie we leven.

Tijdens het rozenkransgebed worden de zogenaamde geheimen of mysteries van de Rozenkrans overwogen. Zij vormen een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria, ontleend aan de evangeliën. Elke reeks geheimen bestaat uit vijf overwegingen. Tot niet zo lang geleden waren er drie reeksen geheimen: de Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen. Paus Johannes-Paulus II voegde er toen een vierde reeks aan toe, de Geheimen van het Licht:

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
Jezus openbaart zichzelf op de bruiloft van Kana
Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering
Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor
Jezus stelt de eucharistie in bij het Laatste Avondmaal

Met de lichtgevende rozenkrans en de geheimen van het Licht bestormen we, als echte ‘verzetsstrijders van het Licht’, met ons gebed de hemel en bieden we verzet tegen de dreiging van verdeeldheid en ontevredenheid, door met onze lichtgevende rozenkrans te strijden voor Vrede en voor eenheid in onze huizen, gezinnen, landen en wereld. Er is geen beter manier om ons te verzetten tegen de huidige tendens, dan door met het Licht de goede strijd te strijden en ons op het goede te blijven richten! Zo kunnen we op gelovige wijze verzet bieden, tegen de duisternis die ons overvalt, terwijl we anders met lege handen stonden toe te kijken. Doordat we ‘gewapend’ met de lichtgevende rozenkrans ten strijde trekken, zijn we Lichtbrengers van vrede.

Ook alle communicantjes van Juffrouw Marieke, onze dirigente en catechiste op de basisschool, krijgen om die reden les over de kracht van de rozenkrans. Zij krijgen allemaal een zakje met een lichtgevende rozenkrans, met daaraan de boodschap dat ‘Liefde licht geeft in het donker’. Zo leren we hen op jonge leeftijd al dat ze in donkere tijden, van angst, pijn en verdriet, de lichtgevende rozenkrans kunnen vasthouden als lichtpuntje in de donkere dagen.

Buiten het gebed kunnen we zelf ook kiezen voor andere vormen, bijvoorbeeld door onszelf iets te ontzeggen, waardoor we ons niet alleen met het woord, maar ook metterdaad vereenzelvigen met de noodlijdende medemensen. Zoals een jeugdige, die erg van warm en behaaglijk houdt, naar ons toe kwam en zei: “we zetten in het vervolg de verwarming 1 graad lager om zo ons steentje bij te dragen en te helpen bij het gasprobleem dat er gaat ontstaan”. Los van elkaar had ook een oudere eenzelfde ingeving en zei: “ik laat de gaskachel uit”, terwijl ze daar altijd zo van genoot en het daar gezellig mee maakte in huis. Leuke bijkomstigheid van een persoonlijk offer ten aanzien van minder warmteverbruik is natuurlijk dat het ook gaat schelen in de gasrekening.

Het zijn hoe dan ook allemaal ideeën en initiatieven, die we van harte aanbevelen en die navolging verdienen en waar we een nieuwe lente mee kunnen creëren voor kerk en samenleving, omdat we omhoog kijken en ons richten naar het goede in plaats van op het slechte.

1 gedachte over “Verzetsstrijders van het Licht”

Reacties zijn gesloten.