Nieuwe look!

Na ongeveer 21 jaar waren we toe aan een ‘nieuwe look’ voor onze website. We dachten dat niet alleen onze kinderen, maar ook wij als stichting inmiddels uit de kinderschoenen zijn gegroeid en dat er een nieuwe fase aanbreekt in ons geestelijke leven binnen Chrisko. Dat wat vroeger in een klein kringetje op een zolderkamertje is begonnen, groeide over de jaren uit tot een heuse beweging van meerdere, concentrische kringen die voortvloeien uit en in één schakelen onder de naam Christus Koning.

Gaandeweg vallen steeds meer puzzelstukjes op hun plaats en zo krijgt stichting Chrisko steeds meer vorm en inhoud. Door mee te werken met Gods Geest ontvangen we stukje bij beetje steeds meer zicht op Gods plan en bedoeling. Soms mogen we ineens een glimp opvangen en dan staan ook wijzelf verwonderd toe te kijken, in de wetenschap dat we dit zelf nooit hadden kunnen bedenken. Het enige dat wij daarvoor gedurende jaren hoefden te doen, was oppakken wat voor onze voeten lag en daar een christelijk antwoord op zoeken. Daarom hebben we ook nu niet lang hoeven zoeken naar welke foto kenmerkend zou kunnen zijn voor Chrisko en we de komende jaren als beeltenis voor op de website zouden kunnen gebruiken: de berg!

Zeven jaar geleden sprak het lied ‘Up where we belong’ van de zanger Joe Cocker al tot onze verbeelding, tijdens een huwelijksfeest van twee van onze jongeren. In Nepal, het land waaraan we ons hart verpand hebben, spraken onderstaande woorden van het lied van deze zanger opnieuw tot ons hart. In stilte zongen we vaak het refreintje als we ineens hoog in de lucht de indrukwekkende, imposante adelaars zagen vliegen of als er plotsklaps een stukje zichtbaar werd van de toppen van het Himalaya gebergte. Beiden maakten een onvergetelijke indruk op ons.

Who knows what tomorrow brings
In a world, few hearts survive
All I know is the way I feel
When it’s real, I keep it alive

The road is long,
there are mountains in our way
But we climb a step every day

Love lift us up where we belong
Where the eagles cry on a mountain high
Love lift us up where we belong
Far from the world we know,
up where the clear winds blow

Some hang on to “used to be”
Live their lives, looking behind
All we have is here and now
All our life, out there to find 


Time goes by
No time to cry
Life’s you and I
Alive, today

Love lift us up where we belong
Where the eagles cry on a mountain high
Love lift us up where we belong
Far from the world we know,
up where the clear winds blow

Wie weet wat morgen brengt
In een wereld, waar weinig harten overleven
Het enige wat ik weet, is hoe ik me voel
Als het echt is, houd ik het levend

De weg is lang,
er staan bergen op ons pad
Maar we klimmen elke dag hoger

De liefde brengt ons waar we thuishoren
Waar de arenden huilen, hoog in de bergen
De liefde tilt ons op naar waar we thuishoren
Ver van de wereld die we kennen,
boven, waar de heldere wind blaast

Sommigen houden vast aan vroeger
Leven hun levens, terwijl ze terugkijken
Alles wat we hebben is het hier en nu
Heel ons leven, daar buiten om gevonden te worden 

De tijd gaat voorbij
Geen tijd om te huilen
Het leven is ‘jij en ik’
Levend, vandaag

De liefde brengt ons waar we thuishoren
Waar de arenden huilen, hoog in de bergen
De liefde tilt ons op naar waar we thuishoren
Ver van de wereld die we kennen,
boven, waar de heldere wind blaast

De berg staat voor ons symbool voor ons leven. Allemaal, stuk voor stuk, zijn we uitgenodigd om in het leven bergopwaarts te gaan, in plaats van dat we ons leven bergafwaarts laten lopen. Hoe we de berg op gaan, ligt aan de Weg die ieder van ons persoonlijk gaat. Soms zullen we langs smalle bergpaden lopen of een bergkloof moeten omzeilen. Een andere keer is de weg wat breder of mogen we rusten en genieten van een klein bergmeertje of zullen we voor ons gevoel juist een stuk steil langs de bergwand omhoog moeten klimmen. Echter, onder alle levensomstandigheden proberen we met vallen en opstaan onze blik omhoog te richten, in de wetenschap dat we dan niets te vrezen hebben, omdat God met ons is. Eén ding is zeker: hoe hoger we komen, hoe mooier het uitzicht! Als christenen hebben we altijd uitzicht, uitzicht op een leven na de dood! De toppen van het Himalaya gebergte reikten tot in de hemel. Zelfs vanuit het vliegtuig konden we de toppen van deze prachtige bergreuzen boven de wolken uit zien stijgen.

Dit was voor ons een prachtig beeld, zeker omdat we weten dat de berg de plek bij uitstek is waar de Godsontmoeting plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan de berg Sinaï, waar Mozes de Tien Geboden ontving. De 10 leefregels, die als leidraad kunnen dienen om het leven te leven zoals God het graag ziet (Exodus 20). Of denk aan de berg Thabor, waar de gedaanteverandering van Jezus plaatsvond. Op die berg klonk een stem uit de hemel, die Jezus in een andere hoedanigheid kenbaar maakte aan de twee leerlingen die bij Hem waren. Deze stem zei wie Jezus daadwerkelijk was, namelijk de Zoon van God (Mattheüs 17:1-13). Maar bovenal, passend in deze tijd, denken we ook aan de berg Golgotha. Op deze berg werd Jezus gekruisigd en ter dood gebracht (Johannes 19:14-31). Hangend aan het kruis gaf Hij Zijn leven voor iedereen, waar ook ter wereld, en door deze liefdesdaad opende Hij de weg naar de hemel. Hij vervulde met Liefde de wet! Vanaf dat moment zijn ook wij, die Zijn volgeling willen zijn, opgeroepen om de wet uit vrije wil en bovenal met Liefde te vervullen, zodat de wet en de regels geen wetmatigheden worden, die onszelf en anderen het leven benemen. Jezus leerde ons juist hoe we deze tien leefregels in acht kunnen nemen, en deze mogen toepassen en vervullen met een hart dat klopt uit liefde voor God en de naaste. Iedereen zal het erover eens zijn dat dit geen eenvoudig opgave is. Maar wij geloven dat, met behulp van Gods Geest en de Sacramenten die voortvloeiden uit het Hart van Jezus, dit zeker wel tot de mogelijkheden behoort.

Vandaar dan ook dat wij gekozen hebben, bij de afbeelding van het schilderij, dat we vele jaren eerder meegenomen hebben uit Nepal, voor de woorden “Komt, wij gaan op naar de berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob!” Deze twee zinnetjes komen uit een lofzang, die Jesaja aanhief in het Oude Testament (Jesaja 2, 2-5). En als je ooit in de bergen bent geweest, weet je dat je bijna niet anders kunt dan instemmen met deze lofzang. In die zin wensen we jullie vanaf onze vernieuwde website allemaal een Zalig Pasen en durven we te zeggen: “Kom, ga mee naar de berg van de Heer!”

Wie de de afbeelding van de berg zoekt terwijl de website op de telefoon bekeken wordt, zal ze niet vinden, omdat deze afbeelding op de telefoon (nog) niet toonbaar is.

2 gedachten over “Nieuwe look!”

Plaats een reactie