Zoekers

zoekers stukjeWie zijn wij?

De verzamelnaam clubjes, die wij “de Zoekers” noemen, zijn het begin geweest en nog altijd een vast onderdeel van onze stichting. De bijeenkomsten van de Woord-, Schat-, Licht- en Spoorzoekers zijn gericht op de geestelijke ontwikkeling van onze jeugd. De naam “de Zoekers” is afgeleid van de boodschap: “Wie zoekt, zal vinden, wie klopt, zal worden opengedaan”.

Wat doen wij?

We werken aan de hand van levensthema’s, waarbij we inspelen op de belevenissen en ervaringen van de deelnemers. Daar waar mogelijk vormen muziek, verhalen, knutselwerkjes, sport en spel, maar ook toneel een belangrijk onderdeel van de activiteit.

Waarom doen we dat?

Wij willen werken in de geest van Don Bosco. Don Bosco was een echte kindervriend. Hij werd kind met de kinderen. Hij verloor daarbij echter nooit uit het oog wat van hem als opvoeder verwacht werd en bleef zich bewust van zijn taak en voorbeeldfunctie. Hij stond niet vóór de groep maar leefde tussen de jongeren. Hij trok met hen op en verbleef in hun midden. Hij leerde hun in de ware geest van naastenliefde te leven. Dat voorbeeld willen wij volgen in de manier waarop ook wij met onze jeugd en jongeren om willen gaan. We trekken samen met hen op en op die manier kunnen zowel de jongeren als wijzelf groeien en ontwikkelen vanuit de ervaringen die we gezamenlijk opdoen.

Voor wie?

Er zijn momenteel vier jeugdgroepen, die samengesteld zijn op leeftijdscategorie:

  • de Woordzoekers: ± 20-30 jaar
  • de Schatzoekers: ± 18-20 jaar
  • de Lichtzoekers: ± 13-18 jaar
  • de Spoorzoekers: ± 6-13 jaar

De precieze data en tijden vind je in de agenda.

Op verzoek van “jeugdige” ouders, die ook serieus ‘op zoek’ wilden gaan, zijn we in 2012 gestart met een groep voor ‘moeders’ en een groep voor ‘vaders’, die in dezelfde Geest als de jeugdgroepen worden vorm gegeven. Dat wil zeggen dat we ook bij de vaders en de moeders in gesprek gaan aan de hand van een levensthema, waarbij ieders inbreng en ervaring gehoord wordt.

Deze groepen zijn in principe op de volgende tijden:

  • de moeders op de laatste vrijdag van de maand van 09.30 tot 14:00 uur
  • de vaders op de 3e donderdag van de maand van 20:00 tot 23:00 uur.

Kijk voor de juiste dagen in de maand op de agenda daar kun je eventuele veranderingen zien.
Heb je interesse om in te stappen, neem dan even contact met ons op.