Zoekers

zoekers stukjeDe clubjes, die wij “de Zoekers” noemen, zijn een onderdeel van de Jeugdkring gericht op de “groei en bloei” van onze jeugd. 

Onze naam “de Zoekers” is afgeleid van het gegeven: “Wie zoekt, zal vinden, wie klopt, zal worden opengedaan”.

Ieder mensenkind leert in een groep samen op weg te gaan door het leven.

In de geest van Don Bosco…

Don Bosco was een echte kindervriend. Hij werd kind met de kinderen. Hij verloor daarbij echter nooit uit het oog wat God van hem als opvoeder verwachtte en bleef zich bewust van zijn taak en voorbeeldfunctie. Hij trok met de kinderen op en bracht ze bij Jezus.

Zijn doel was de aan zijn zorgen toevertrouwde kinderen, de Liefde die Jezus exclusief voor elk mensenkind heeft, te laten zien, voelen, proeven, ruiken en horen. Hij nodigde de kinderen uit om uit vrije wil deze Liefde te beantwoorden. Hij stond niet vóór de groep maar leefde tussen, met en in hun midden. Hij leerde hun in de ware geest van naastenliefde te leven.

Door samen op te trekken ervaren kinderen of iets echt is of dat het lege woorden zijn, die tot hen gesproken worden.

Jeugd Groepen

Er zijn momenteel vier jeugd groepen:

  • de Woordzoekers: ± 20-30 jaar
  • de Schatzoekers: ± 18-20 jaar
  • de Lichtzoekers : ± 13-18 jaar 
  • de Spoorzoekers: ± 6-13 jaar 

Wanneer?

De jeugd hebben club op de volgende tijden. Voor de precieze data zie de agenda.

  • de Spoorzoekers zaterdag om de week van 10.00 t/m 12:00 uur
  • de Lichtzoekers vrijdagavond van 20:30 t/m 23:00 uur 
  • de Schatzoekers  vrijdagavond van 20:30 t/m 23:00 uur 
  • de Woordzoekers vrijdagavond van 20:30 t/m 23:00 uur 

Oudergroepen

Op aanvraag van “jeugdige” ouders die ook serieus op zoek wilden gaan, zijn we  in 2012 gestart met een groep voor moeders en een groep voor vaders, die in dezelfde Geest als de jeugdgroepen worden vorm gegeven.

Wanneer?

De oudergroepen zijn in principe op de volgende tijden:

  • de moeders  op de  laatste vrijdag van de maand van 09.30 t/m 14:00 uur 
  • de vaders op de 3e donderdag van de maand van 20:00 t/m 23:00 uur. 

Kijk voor de juiste dagen in de maand op de agenda daar kun je eventuele veranderingen zien.