Afgelopen vrijdag, 24 september, rondden 5 vrijwilligers, die zich inzetten in gezinnen binnen ons Project Papillon, een cursus voor taalvrijwilligers af. Door Noëlles werk kregen we deze zomer de kans om aan deze cursus van VISTA college en Stichting Lezen en Schrijven mee te doen. Dit was de eerste groep, samengesteld uit degenen die op de al geplande cursusdata beschikbaar waren. Er hadden veel meer van onze vrijwilligers mee willen doen, zoals bijvoorbeeld de leraressen en leraren (in opleiding), maar omdat ze op vrijdagmiddag zelf voor de klas staan, lukte dat helaas niet.

Taalvrijwilligers2021-1

De cursus was een goede manier om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop mensen die niet uit Nederland komen onze taal leren en hoe je hen daarbij het beste kunt helpen. Dat komt ons goed van pas, omdat in veel gezinnen waar we komen het Nederlands alleen als tweede taal gesproken wordt. Daardoor zoeken we regelmatig met de ouders of oudere jeugd in die gezinnen naar manieren om te communiceren en hen woorden te leren, waarmee ze zich kunnen redden in de maatschappij.

Door de docent werden we geïnformeerd over allerhande wetenswaardigheden met betrekking tot het leren van Nederlands als tweede taal, zoals themagericht werken, leren door vallen en opstaan, de ander het meest laten spreken, het belang van herhalen en nog veel meer. We keken naar onze eigen werkwijze als vrijwilliger, onze stijl en onze valkuilen, door het maken van een leerstijlentest, het doen van een vrijwilligerscheck en het oefenen in een rollenspel. Ook vertelde de docent ons over de meest gemaakte fouten door vrijwilligers en hoe deze te vermijden. Zo leerden we bijvoorbeeld dat je vooral niet met kinderboekjes moet proberen een volwassene te leren lezen, omdat er speciale boeken in eenvoudig Nederlands te krijgen zijn voor volwassenen. Ook leerde hij ons dat je niet harder moet gaan praten, iets waartoe je geneigd bent als je de indruk hebt dat de ander je niet begrijpt. Naast deze praktische tips kregen we ook verschillende werkvormen aangereikt om met een groepje of individueel het Nederlands te oefenen, zoals woorden voorzien van gebaren, liedjes zingen om woorden in te oefenen, samen verhalen maken, etc.

Het was gek en leuk tegelijk om nog eens in een echt klaslokaal in de schoolbanken te zitten. Voor sommigen van ons was dat járen geleden! Nadat we ook op de vierde dag alweer heel veel informatie en didactische werkvormen ontvangen hadden, waren we toe aan pauze. Gezellig met elkaar bijkletsend bij een kopje thee, werden we opeens aangesproken door een mevrouw die de kantine binnenkwam. We verstonden haar niet, maar we begrepen door haar gebaren en mimiek dat we met haar mee moesten komen. Ze nam ons mee naar ons lokaal en sprak tegen ons. Ze sprak Pools, dachten we, en niemand van ons kon haar verstaan. We verstonden er helemaal niets van en ze maakte ons duidelijk dat we een bloem moesten tekenen. Daarbij zei ze steeds het woord ‘kviat’, waaruit we concludeerden dat dit blijkbaar het woord voor ‘bloem’ was in het Pools. Toen iedereen in de gaten had hoeveel energie het kost om te luisteren naar een taal die je echt niet verstaat, daar toch opdrachten in te krijgen en dan ook nog te proberen woorden te onthouden, werd de docente bedankt en nam onze docent het weer over. Het was een zéér waardevolle ervaring, want precies zo moeten ook alle inburgeraars zich voelen. We kunnen ons nu nog beter in hun situatie inleven en dat zal ons helpen bij onze bezoeken aan de verschillende gezinnen. We hopen dan ook dat zich in de toekomst nog een kans voor zal doen voor andere vrijwilligers om aan deze cursus deel te nemen, al was het alleen maar om het begrip dat het ons heeft opgeleverd ten aanzien van de enorme inspanning die mensen moeten leveren om zich onze taal eigen te maken!

Taalvrijwilligers2021-4

Behalve met een goed gevulde klapper met informatie en een set met opdrachtenkaarten, gingen we ook naar huis met een certificaat en de uitnodiging om vervolgbijeenkomsten bij te wonen, waarbij telkens een nieuw onderwerp behandeld wordt. Wie ook interesse heeft om taalvrijwilliger te worden, kan meer informatie vinden op https://www.lezenenschrijven.nl/wat-kan-ik-doen/vrijwilliger-worden