Gezinsmis en kerstspel 2018: Goed uitgerust

Na een lange voorbereiding, waarin iedereen zijn eigen bijdrage leverde, was het gisteravond eindelijk zover en mochten we op kerstavond in de Pancratiuskerk in Heerlen de kerstviering opluisteren. Dit jaar gingen we samen met Loeke en Emanuele op zoek naar ‘de grootste Schat’ die met Kerstmis geboren werd. Maar voordat we met het spel konden beginnen, werden de kinderen die in de kerk waren, eerst uitgenodigd om naast deken Bouman op de rode loper plaats te nemen. De rode loper was voor de trappen gelegd en zodoende konden de kinderen het verhaal van dichtbij in ogenschouw nemen. Toen iedereen zat werden eerst de lichten gedoofd, zodat het helemaal donker in de kerk was. Op het moment dat onze beide zoekers ten tonele verschenen, ging de spot aan en kon het spel beginnen en gingen we met zijn allen terug in de tijd. Alle kerkgangers werden door hen beiden zingend opgeroepen om met hen mee op zoek te gaan.

Kerstverhaal2018-3

Niet veel later kon je een speld horen vallen, vertelde een van de kerkgangers. Het verhaal boeide namelijk van het begin tot het einde. Dit eeuwenoude levensverhaal is een verhaal dat niet alleen eeuwigheidswaarde heeft, maar ook in deze tijd nog altijd actueel is. Het kerstverhaal is een verhaal van alle tijden. Het is een kostbaar, onvergetelijk verhaal dat ingreep in onze bestaansgeschiedenis en verschil kan maken voor ieders leven. God, die de Allerhoogste wordt genoemd, gaf ons Zijn eigen Zoon en nam daarvoor de gestalte aan van de Allerkleinste: een pasgeboren baby! Hij koos er zelfs voor om bij twee hele eenvoudige mensen ter wereld te komen, onder omstandigheden die volgens onze menselijke maatstaven verre van ideaal waren. En toch begint uitgerekend zó de heilsgeschiedenis en niet anders. En aangezien niets voor niets is, kunnen we ons afvragen wat Hij ons daarmee duidelijk zou willen maken!

Zo volgden we Loeke en Emanuele èn zagen hoe de engel bij Maria verscheen. Haar hele slaapkamer werd verlicht toen zij de boodschap van de engel Gods ontving. Even later zagen we de engel ook bij Jozef verschijnen, maar dit keer in een droom. Daarna hoorden we hoe beiden gehoor gaven aan de woorden die de engel tot hen sprak en zagen we hen samen op weg gaan, zonder dat zij zich afvroegen waarom of hoezo. Zij stelden geen onnodige vragen, maar deden eenvoudig wat er van hun gevraagd werd. Beiden, zowel Maria als Jozef, bezaten de eenvoud om Gods ingevingen te volgen en zo werden zij medewerkers in Gods hand.

Kerstverhaal2018-4 Kerstverhaal2018-5 Kerstverhaal2018-6 Kerstverhaal2018-7

Tussen de taferelen door klonken er mooie klanken. De liedteksten maakten het verhaal, dat de vertellers vertelden en dat tegelijkertijd uitgebeeld werd, compleet. Vanuit het Chrisko familiekoor kwam de ene naar de andere speler tevoorschijn en vertelde zijn verhaal. Toen Jozef en de hoogzwangere Maria eindelijk in Bethlehem aankwamen, klopten zij aan bij vele herbergen, maar de deuren bleven voor hen gesloten. Nergens konden zij hun intrek nemen. Overal hoorden zij hetzelfde antwoord: “Ook wij hebben geen plaats voor jullie” oftewel “We zitten vol!” Woorden die in onze tijd en in onze maatschappij vaak te horen zijn. Hoe vaak houden wij onze deuren niet op slot voor een ander, omdat we vol zitten. ‘Vol waarmee?’ kunnen we ons dan afvragen. Ook zoveel jaar geleden zag niemand blijkbaar de nood waarin Maria en Jozef op dat moment verkeerden. Niemand had oog voor de situatie waarin zij zich bevonden en ondanks al onze goede bedoelingen kan het ons allemáál gebeuren dat ook wij onze deur gesloten houden voor mensen die zich tot ons wenden in hun nood. Niet vanuit kwade opzet, maar omdat de omstandigheden er niet naar zijn en wij te druk zijn met onszelf.

Ook bij de laatste herberg waar ze aanklopten vingen Maria en Jozef bot.
Deze herbergier wilde ze zonder pardon wegsturen, maar toen zagen we ineens hoe deze herbergier door de beide zoekers werd toegezongen met de woorden:

Toets aan de Liefde je zicht op het leven
dan verandert je kijk op het leven.
Houd oog voor de ander,
kijk naar de ander,
kijk en zie dan de ander ook staan.
Kijk niet naar jezelf.
Heb oog voor de ander.
Kijk goed om je heen en zie de ander staan.

We zagen dat deze woorden de herbergier in het hart raakten. Hij kwam tot inkeer, hij bedacht zich en schoot hen alsnog te hulp door hen de weg te wijzen naar een stal, even verderop in het veld, met de woorden: “Beter iets dan niets!”

Kerstverhaal2018-8 Kerstverhaal2018-10
Kerstverhaal2018-11

Dankbaar vanwege dit gebaar liepen Maria en Jozef naar de stal en daar bracht Maria de zoon van God ter wereld. De pasgeboren Koningszoon die mens geworden is. Hij werd niet geboren in een paleis, maar in een stal. Ook dit is niet alleen veelzeggend, maar ook veelbetekenend!

Kerstverhaal2018-12

Toen zagen we plotsklaps de prachtige engel met de grote glinsterende vleugels weer ten tonele verschijnen. Eerst zong de engel God lof toe, terwijl ze met sierlijke bewegingen haar gezang ondersteunde. Daarna bracht zij de herders de Blijde Boodschap en vertelde hen dat in een herdersstal de Zoon van God was geboren, die als een Herder over zijn kudde zou waken. Ze zouden hem vinden in een kribbe. In de kribbe, ook wel de voederbak van schapen genoemd, vonden zij Jezus, het Lam van God!

Kerstverhaal2018-13 Kerstverhaal2018-14
Kerstverhaal2018-15 Kerstverhaal2018-16

De herders zongen het kind in de kribbe toe en één van hen begeleidde hen op een harp en zo zongen ze samen een prachtig lied over het wonder van het nieuwe leven en de wonderlijke werking van Gods liefde voor de hele mensheid.

Kerstverhaal2018-17

Deze klanken waren nog niet goed en wel weggeëbd of daar klonk een volgend lied en we zagen de drie wijzen verschijnen, die wezen naar een ster die de stal in de verte verlichtte. De ster schitterde in de duistere nacht en wees hen de weg naar de stal, waar de nieuwe koning uit de stam van David geboren was.

Kerstverhaal2018-18 Kerstverhaal2018-19

Vreugdevol en blij kwamen ook de wijzen aan bij de stal en zij boden het kind hun geschenken aan: goud, wierook en mirre. Vol ontzag knielden zij bij de kribbe neer en keken vol verwondering naar het pasgeboren kind. Wie had dat ooit gedacht? Wie had dit kunnen verzinnen? De Zoon van God in doeken gewikkeld in een stal te Bethlehem?

Kerstverhaal2018-20 Kerstverhaal2018-21

Voordat we hier echter lang bij konden stilstaan kwamen er drie engelen aan, die het onderstaande lied zongen en daarbij dansten en zo de woorden op geheel eigen wijze uitbeelden:

Kijk eens door mijn ogen
naar de wereld om je heen.
Je ziet een nieuwe wereld, een wereld
die anders is dan voorheen.
Er gaat een nieuwe wereld open,
als je blikveld wordt verruimd.
Je ontvangt een nieuwe kijk op ’t leven,
waardoor je leven wordt verrijkt.

Maak je klein als een kind,
en kijk met kinderogen
naar de wereld om je heen.
Een wereld vol verrassingen met mooie avonturen,
als je vol interesse kijkt.
Naar de wereld en de mensen om je heen.

 Kijk en leer als een kind
en stap heel onbevangen
zo de wijde wereld in.
Een kind dat vol verwondering het leven wil ontdekken,
dat geniet van elk moment.Van de wereld en de mensen om zich heen.

Leef je in en kijk mee
door ogen van een ander,
zorgt dat jij niet stil blijft staan.
Verplaatsen in de ander, leert je anders te gaan kijken,
krijg je oog echt voor elkaar.
Op de wereld en de mensen om je heen.

Kijk en leer, leer te kijken door Gods ogen.
Kijk en pas, pas Zijn Woord toe in je leven.
Kijk, dan gaat er een nieuwe wereld open.
Die jou oproept, die jou oproept.
Om van harte, om van harte,
om van harte je leven te leven,
door oog te hebben voor elkaar.

Kerstverhaal2018-22 Kerstverhaal2018-23

Aan het einde van dit lied knielden de drie engelen neer voor de kindje Jezus en sloten Loeke en Emanuele samen met het koor het kerstspel af.

Kerstverhaal2018-24

De spot ging uit en de lichten in de kerk weer aan en daarna sprak deken Bouman nog met de kinderen over hetgeen ze gezien hadden en vierden we samen de Eucharistie. Blij en tevreden keerden we na een staande ovatie huiswaarts, in de wetenschap dat we de volgende ochtend weer vroeg op moesten, omdat we in de St. Martinus parochie in Welten hetzelfde kerstspel ten gehore mochten brengen.

In alle vroegte was iedereen weer paraat om zijn aandeel te mogen leveren aan deze kerstviering, die ons inspireerde tot meer. Hieronder zie je het verhaal nog een keer in beelden van 1e kerstdag.

Kerstverhaal2018-26 Kerstverhaal2018-27
Kerstverhaal2018-29 Kerstverhaal2018-31
Kerstverhaal2018-32 Kerstverhaal2018-33
Kerstverhaal2018-34 Kerstverhaal2018-37
Kerstverhaal2018-38 Kerstverhaal2018-40
Kerstverhaal2018-41 Kerstverhaal2018-43
Kerstverhaal2018-44 Kerstverhaal2018-45
Kerstverhaal2018-46 Kerstverhaal2018-48
Kerstverhaal2018-49 Kerstverhaal2018-51
Kerstverhaal2018-55 Kerstverhaal2018-53

Met een dankbaar hart kijken we terug op deze dagen en zijn we blij dat we allemaal in de gelegenheid zijn geweest om ons eigen steentje bij te dragen en op gepaste wijze Gods woord uit te dragen. Daarom willen we eindigen met de laatste woorden die de beide zoekers ons toezongen:

De Schat is verborgen in het woord,
het woord dat aan ons gegeven is.
Luister naar het woord dat ons nieuw leven brengt.
Het draagt een boodschap, kostbare boodschap met zich mee. 

Dus open je mond en spreek met de woorden
die Hij aan ons gegeven heeft.
Vertel over de Schat die ons nieuw leven brengt.
Gebruik de inhoud, die waardevol en voor eeuwig is.

Kerstverhaal2018-61 Kerstverhaal2018-62
Kerstverhaal2018-65
Kerstverhaal2018-64 Kerstverhaal2018-56
Kerstverhaal2018-63

 

Kerstverhaal2018-58

 

2 gedachten over “Gezinsmis en kerstspel 2018: Goed uitgerust”

Reacties zijn gesloten.