Kom Jezus op het spoor!


Vastenkalender 2020 dag 40
Jezus Christus is het voorbeeld van ons leven! In Gods naam gedroeg Hij zich voorbeeldig, zoals God het graag ziet en bedoeld heeft. Dat is de reden dat alle christenen zich geroepen weten en uitgenodigd zijn om in het voetspoor van Christus te treden. Dit betekent dat wij ons durven af te vragen waarom Zijn levensloop zo voorbeeldig was.

Veertig dagen lang nemen we, als voorbereiding op het paasfeest, Zijn leven(sloop) grondig onder de loep en komen Hem, die de Liefde zelf is, zo op het spoor!

Dit willen we doen door stil te staan bij Zijn leven en goed te kijken en luisteren naar wat Hij deed en zei gedurende bepaalde situaties die Hij tegenkwam onderweg. Situaties die wij zelf ook meemaken en waarin wij ons met Hem kunnen identificeren. Zijn antwoord en Zijn manier van doen en laten kunnen ons de Weg wijzen in ons leven, waardoor we een christelijke houding kunnen aannemen die God welgevallig is.

Volg het spoor,
kom Hem op het spoor.
De zoon van God,
Kom Hem op het spoor.
Volg het voetspoor,
dat Hij is voorgegaan.
Kom Hem op het spoor.
De Zoon van God.
De mensenzoon,
die mens geworden is.