Samen in Beweging

Samen in beweging puzzelstukje

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep jongeren en volwassenen die plezier beleven aan het samen in beweging zijn en hierbij ook anderen proberen enthousiast te maken.

Wat doen wij?

Iedere maandag avond wordt er gesport door twee groepen, waarbij de eerste groep gericht is op alle leeftijden en zich voornamelijk richt op bewegingsoefeningen en spel ter ontspanning. De tweede groep is een voetbalgroep waarbij mensen van binnen en buiten Chrisko zich hebben aangesloten. Er wordt begonnen met een half uur inspelen met oefeningen waarna er een uur lang een wedstrijd wordt gespeeld. In de wintermaanden sporten we in de zaal en in de zomermaanden buiten. Gaandeweg zijn verschillende kleinere sportgroepen ontstaan, met ieder hun eigen doel en aanpak. Bijvoorbeeld de jongeren die hun eigen voetbaltraining en fitness organiseren, waarbij ieder die wil zich kan aansluiten.

Waarom doen we dat?

Niet alleen inspanning, maar zeker ook ontspanning is nodig. Een beetje bewegen kan daarbij zeker geen kwaad. Samen beweging zorgt niet alleen voor een betere lichamelijke conditie maar ook onze geestelijke conditie zal erdoor verbeteren.

Door samen te bewegen, werken de deelnemers aan onze sport- en spelactiviteiten niet alleen aan hun fysieke maar ook aan hun geestelijke gezondheid. Door met elkaar te sporten en te bewegen kun je ook werken aan je sociale vaardigheden. Daarnaast kun je jezelf en anderen in een specifieke context leren kennen. Je kunt er leren je eigen plaats in te nemen, samen te werken, respect te hebben voor elkaar en leren op gepaste wijze te communiceren. Door samen op te trekken ontstaat er bovendien gemeenschapsvorming.

De activiteiten zijn erop gericht dat iedereen die dat wil, kan meedoen naar eigen kunnen, waarbij afgestemd wordt op de wensen van specifieke groepen. Deze tak is nog altijd in beweging, want er is nog steeds sprake van toestroom van nieuwe deelnemers naar deze activiteit. Ook zijn vanuit de eerste sportgroep meerdere jongeren als vrijwilligers opgestaan om voor de nieuwe groepen de sportactiviteiten op maat vorm te geven. Zo werken we  via het sporten dus ook aan een impuls voor het vrijwilligerswerk bij de nieuwe generatie.

Wil je meedoen met onze sport activiteiten neem dan contact met ons op.