Papillon

Vlinder PapillonNaast ons vrijwilligerswerk in Lourdes en in Nepal zijn wij als vrijwilligers ook actief in de eigen regio, namelijk Heerlen en omstreken. In 2013 vonden de eerste contacten met een huisarts plaats, die met ons samen wilde gaan werken om kinderen en gezinnen in nood een helpende hand te bieden in de vorm van materiële en immateriële support. Sinds dat moment zijn steeds meer vrijwilligers van Jeugdkring Chrisko, jong en oud, pas afgestudeerd of al langer werkend in zorg, onderwijs of welzijn, op de werkvloer werkzaam binnen de gezinnen die op de een of andere manier in slecht weer terecht zijn gekomen. Dit project kreeg een jasje: de stichting Hoop op Toekomst werd hiervoor opgericht. Deze stichting is kort geleden echter onverwachts opgeheven. Omdat we de gezinnen en de daarbij horende kinderen niet zomaar in de steek wilden laten, hebben we ervoor gekozen om met dit project verder te varen onder de vlag van Jeugdkring Chrisko. Onder eigen vlag zullen we doorgaan met dit in onze ogen zinvolle werk. In de praktijk is er dus helemaal niets veranderd aan onze werkwijze. Wel hebben we het project een eigen, nieuwe naam gegeven: Papillon. 

Deze naam willen we graag wat verder toelichten, omdat deze veel zegt over de aanpak en doelen van dit project: Papillon is onder andere de titel van een bekend verhaal dat gaat over iemand die onschuldig gevangen zat op een eiland waar hij onmogelijk vandaan kon komen. Hoeveel ouders en onschuldige kinderen zitten niet gevangen in hun eigen levenssituatie? Daarnaast betekent het woord Papillon in het Frans: ‘vlinder’. Ook die betekenis vinden we treffend. Hij past goed bij het doel wat wij met dit project voor ogen hebben. Om zijn vleugels uit te kunnen spreiden zal de vlinder de cocon waar hij ‘vast’ in zit moeten verlaten. Zo willen wij de kinderen in die gezinnen waar het moeilijk is alle hulp en ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Niet alleen om te kunnen overleven in de soms heel zware situaties waarin hun gezinnen zich bevinden. Maar bovenal om hun de kans te geven hun vleugels uit te spreiden en op de juiste tijd te kunnen uitvliegen naar de plek waar zij tot hun bedoeling kunnen komen.

Wie zijn wij?

Wij zijn vrijwilligers die werken voor het project Papillon , die zelf met vallen en opstaan geleerd hebben het leven te leven. Daarom willen wij met hart en ziel, op basis van gelijkwaardigheid,vanuit onze eigen levenservaring putten om anderen bij te staan en te helpen. Wij hebben ervaren hoe goed het kan doen als je tijdelijk kunt rekenen op ondersteuning van anderen wanneer je dat nodig hebt. 

Wat doen wij?

We zijn voornamelijk werkzaam in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Midden inde lokale samenleving bieden wij vanuit een christelijk perspectief, materiële en immateriële hulp aan mensen die in de huidige zorgverlening tussen wal en schip vallen. Het doel is om op die manier kwetsbare medemensen weerbaarder te maken, zodat zij, voor zover haalbaar binnen hun mogelijkheden, zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. 

Voor wie?

We willen op een geheel  eigen wijze een vangnet vormen voor deze mensen. Dit betekent dat we niemand uitsluiten en dus zowel gezinnen als alleenstaanden een helpende hand toesteken. We vinden het belangrijk dat deze mensen niet alleen een luisterend oor vinden, maar ook uitgenodigd worden om zelf actief mee te gaan doen, zodat ze in de toekomst op eigen kracht verder kunnen varen. Papillon wil zich richten op ondersteuning en zorg.

Onze aanpak

We krijgen de hulpaanvragen aangeboden via officiële instanties, zoals een huisarts of maatschappelijk werk. Daarnaast werken we nauw samen met andere professionele – of vrijwilligersorganisaties, die betrokken zijn in de betreffende gezinnen. 

Onze coördinator loopt mee in het betrokken gezin. Ze kijkt welke vrijwilliger past in dit gezin, stelt doelen en een noodzakelijke structuur vast. Ook maakt ze mensen wegwijs in het vinden van allerlei instanties. De coördinator neemt deel aan rondetafelgesprekken. De vrijwilligers gaan op basis van gelijkwaardigheid samen met het gezin op weg. We ondersteunen  ouders  door samen te werken ofwel door hen juist even te ontlasten. We trekken bijvoorbeeld met de kinderen open nemen ze bij de hand, zodat ze leren omgaan met ‘normale’ gezinssituaties. We zullen, waar mogelijk, nauw samen werken met sociaal-maatschappelijke en kerkelijke organisaties in de gemeente Heerlen en proberen zo een brug te slaan tussen alle betrokken partijen. We stimuleren het samenwerken binnen het gezin om zo een positieve impuls te geven aan alle gezinsleden, waardoor de eigenwaarde toeneemt. Als een gezin in beweging komt, heeft dat positieve gevolgen voor de samenleving en tevens voor de volgende generatie: wie zijn leven een andere wending weet te geven, kan daarmee een verschil maken voor zijn kinderen!