Samen Helpen

Lourdes puzzelstukjeMetterdaad willen we ons geloof handen en voeten geven. Dat doen we niet alleen door samen op te trekken, maar ook door samen te werken. We geven onze tijd en onze handen om zo andere mensen, op wat voor manier dan ook, met raad en daad terzijde te staan. We willen ons vrijwillig inzetten voor mensen, die op welk gebied dan ook hulp nodig hebben. We kijken waar en hoe andere mensen onze hulp kunnen gebruiken.

In dit kader is Chrisko in 2013 gestart met een de diaconie. De letterlijke betekenis van ‘diaconie’ is: het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Eeuwenlang werden de taken van de diaconie gevormd door de zeven werken van barmhartigheid, oftewel zorgen voor je naaste medemens.

We nemen in al onze diaconale activiteiten onder meer een voorbeeld aan Moeder Theresa. Zij is een lichtend voorbeeld van diaconie in de samenleving. Ons uitgangspunt is zoals zij zelf ooit zei: ”Niet iedereen is in staat grootse dingen te doen, maar we kunnen allemaal kleine dingen doen met grote liefde”.

Papillon

Binnen dit project biedt Chrisko, vanuit een christelijk perspectief, in de lokale samenleving van Parkstad, materiële en immateriële hulp bieden aan kinderen en gezinnen die in (acute) nood verkeren. Onze vrijwilligers gaan na een intakegesprek samen met het gezin op weg. Als mensen worden gestimuleerd, gefaciliteerd en worden uitgenodigd, ontstaat er beweging. Deze beweging is een kwestie van wederzijds vertrouwen en lange adem, daar willen we en spelen we als Chrisko een belangrijke rol in.  Zo helpen we om kwetsbare medemensen weerbaarder te maken. We stimuleren door samen op te trekken de samenwerking tussen de gezinsleden, bieden kinderen en ouders waar nodig een broodnodige adempauze, zodat zij zelfstandig en binnen het eigen vermogen, verder kunnen gaan. Dit project draagt de naam Papillon

Lourdes

Naast deze structurele vorm van vrijwilligerswerk, die het hele jaar door plaatsvindt, zijn we ook actief bij de Limburgse bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim, met wie we naar Lourdes gaan. We willen ook op deze wijze onze bijdrage leveren. Zie onze Lourdes pagina voor meer informatie hierover.

Nepal

Sinds 2016 zijn we ook in Nepal actief, waar we onder de vlag van de Heerlense stichting Himalayan Care Hands vrijwilligerswerk doen in het dorp Thali. Hier bouwden we in 2016, 2017 en 2018 aan goed onderwijs, door zowel te bouwen aan de school, als nieuwe lesvormen te introduceren in het lesprogramma en de kinderen van de laagste kaste Engels te leren. We werken hierbij samen met de school en de lokale dorpsgemeenschap. Ook in 2019 gaat onze groep in hun zomervakantie, onder de naam 30 handen helpen Nepal, weer terug naar Thali. Lees verder op de Nepal pagina: Nepal