Samen Helpen

Lourdes puzzelstukje

Metterdaad willen we ons geloof handen en voeten geven. Dat doen we niet alleen door samen op te trekken, maar ook door samen te werken. We geven onze tijd en zetten onze handen in om onze naaste medemensen met raad en daad terzijde te staan. We willen ons vrijwillig inzetten voor hen die op welk gebied dan ook hulp nodig hebben.

In dat kader is Chrisko in 2013 gestart met de diaconie-projecten. De letterlijke betekenis van ‘diaconie’ is: ‘het zich dienstbaar opstellen en hulp bieden aan allen die dit nodig hebben’. Eeuwenlang werden de taken van de diaconie gevormd door de zeven werken van barmhartigheid, oftewel: zorgen voor je naaste medemens.

Wij hebben drie grote, vaste projecten waarbinnen wij Caritas samen vormgeven. Hieronder vind je een korte beschrijving. Wil je meer weten, klik dan door naar de betreffende pagina.

Papillon

Binnen het project Papillon bieden de vrijwilligers van Chrisko in de lokale samenleving van Parkstad materiële en immateriële hulp aan alleenstaanden en gezinnen die in (acute) nood verkeren. We willen helpen om kwetsbare medemensen weerbaarder te maken. We stappen in bij de hulpvrager en trekken samen met hen op. We bieden zo de nodige rust en regelmaat of praktische hulp en ondersteuning. Door ons in te zetten voor anderen kunnen wij zelf ook persoonlijk ontwikkelen. Lees meer over dit project op de Papillon pagina.

Lourdes

We zijn ook actief binnen de Lourdesbedevaart in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim. Samen met de parochies in het dekenaat Heerlen, organiseren wij sinds 2018 een groepsreis naar Lourdes. We begeleiden op deze reis met onze eigen vrijwilligers een groep zieken en ouderen die naar Lourdes willen gaan en dat zelfstandig niet meer kunnen of willen. Zie onze Lourdes pagina voor meer informatie hierover.

Nepal

Sinds 2016 doen we ook ontwikkelingswerk in Nepal. Daar doen we onder de vlag van de Heerlense stichting Himalayan Care Hands vrijwilligerswerk in het dorp Thali. Hier bouwden we in 2016, 2017, 2018 en 2019 aan goed onderwijs. We bouwen aan een veilige school, door de handen in de bouw uit de mouwen te steken. Maar we werken ook mee aan de doorontwikkeling van het onderwijs, door nieuwe lesvormen te introduceren in het lesprogramma en de kinderen van de laagste kaste Engels te leren. We werken hierbij samen met het team van de school en de lokale dorpsgemeenschap. Ook in 2020 gaat onze groep in hun zomervakantie, onder de naam 30 handen helpen Nepal, weer terug naar Thali. Dit jaar wordt de omgeving van de school ingericht als veilig speelplein. Lees verder op de Nepal pagina.