Over ons

ZoekersMensen die een kring vormen slaan automatisch de handen in elkaar.

Als jeugdkring slaan wij, jong en oud, onze handen in elkaar om als één familie samen op weg te gaan. We gaan er van uit dat ieder op zijn eigen plekje en met zijn eigen mogelijkheden een puzzelstukje is, dat past in een groter geheel. Gaandeweg ontdekt ieder zijn eigen plaats, zijn eigen vorm en zijn eigen kleur binnen dit geheel. We vormen als het ware met zijn allen een grote puzzel.

Wat betekent onze naam?

Onze naam is afgeleid van Christus Koning. Hij is het begin- en eindpunt van alle initiatieven die vanuit de Jeugdkring ontstaan.

Wie zijn wij?

De R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko werd opgericht op 27 oktober 2005.

Met, door en voor kinderen, willen wij spelenderwijs ons geloof beleven in de tijd van nu. Het gaat erom dat jong en oud niet alleen samen optrekken, maar elkaar ook daadwerkelijk “op-trekken” naar een hoger plan zodat, naar eigen maat en kunnen, uit ieder het beste te voorschijn kan komen. Dat iedereen zich geliefd weet en vanuit die liefde zijn zon- en schaduwkanten leert kennen en daar nuchter en gewetensvol mee om kan gaan.

Wat doen wij?

Wij geven handreikingen, hoe het levende Woord, dat niet gebonden is aan tijd, ruimte of plaats, omgezet kan worden in de praktijk van elke dag. Dat betekent dat we het Woord vertalen naar onze tijd en naar de omstandigheden waarin we nú leven.

We maken gebruik van thema’s waarbij belevenissen en ervaringen van iedereen vaak het uitgangspunt zijn. Muziek, verhalen, knutselwerkjes, spel en toneel zijn een belangrijk onderdeel van ons samenkomen.

Wil je meer van ons weten, neem dan contact met ons op.