Verslag sponsors Nepalreis 2019

Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar een verslag voor onze sponsors gemaakt waarin een samenvatting staat van de technische en maatschappelijke resultaten van onze Nepalreis 2019. Via deze weg willen wij dit graag met jullie delen.

Technisch resultaat 1: Start opbouw school
Doel
De bouw van de middelbare school in Thali.

– Gerealiseerd

Er is in samenwerking met HCH en Wilde Ganzen in 2019 voldoende geld opgehaald om ervoor te zorgen dat, tijdens en na vertrek van de dertig handen, ingehuurde werkmensen kunnen bouwen aan de nieuwe middelbare school, zodat het schoolgebouw rond de zomer van 2020 gerealiseerd kan worden. Wij wilden, tijdens onze tijd in Nepal, meehelpen met de bouw. Echter, bij aankomst miste een stempel voor de toestemming voor de bouw, waardoor wij nog niet direct konden beginnen. Tijdens ons verblijf verkregen wij de stempel toch nog op tijd, waardoor er alsnog gestart kon worden met de bouw en wij daaraan konden bijdragen. We hebben de eerste laag cement voor de muren van de benedenverdieping gerealiseerd.

Technisch resultaat 2: Trap naar bouwplaats
Doel
Bereikbaarheid verbeteren van de bouwplaats.

– Gerealiseerd

Het nieuwe schoolgebouw wordt gebouwd op een lager gelegen gebied. De werkmensen moesten daardoor glibberend een helling af, wat veel tijd en moeite kostte. In overleg met de gemeenschap hebben wij, met beschikbare (bouw)materialen uit de natuurlijke omgeving, een trap aangelegd, naar Oostenrijks voorbeeld. Achteraf gezien, kwam deze trap niet alleen ten goede aan de werkmensen, maar ook aan de dorpsvrouwen die meerdere keren per dag, vanuit het dorp, naar de beneden gelegen landbouwgrond moeten lopen en nu gebruik kunnen maken van deze trap.

Technisch resultaat 3: Dependance bereikbaar en veilig maken
Doel
Het nabij gelegen noodschooltje beter toegankelijk en veiliger maken voor de kinderen.

– Gerealiseerd

De dependance van de school, de voormalige geitenstal van het dorp, was slecht bereikbaar voor de kleinere kinderen, doordat de opstap naar de deur te hoog was en langzaam afbrokkelde. Het oude trapje is daarom afgebroken en opnieuw opgemetseld, op Nederlandse wijze. De stenen van het oude trapje zijn daarbij hergebruikt door deze schoon te kappen. Er is nu voor de kinderen een goede en veilige toegang mogelijk naar het gebouw.

Technisch resultaat 4: Gebruiksklaar maken van het huidige schoolgebouw
Doel
Faciliteren van schoolpersoneel voor goed en gezond onderwijs.

– Gerealiseerd

Het huidige schoolgebouw kon een kleine opknapbeurt gebruiken. In overleg met het schoolpersoneel hebben we de lokalen en werkruimtes opgeknapt. We hebben de lokalen gebruiksklaar gemaakt door schoolmeubels te sorteren en de lokalen nieuw in te richten. Daarnaast hebben we de lokalen afgewerkt door planken op te hangen voor knutselwerkjes. We hebben de keuken gebruiksklaar gemaakt door het keukenblok te installeren dat de school uit een inboedel in België ontvangen heeft. Daarnaast hebben we afsluitbare plastic bakken gekocht en in het lokaal van de directrice geplaatst om de schoolmaterialen te beschermen tegen vocht.

Maatschappelijk resultaat 1: Bijdrage aan de Engelse taalontwikkeling
Doel
Een bijdrage leveren aan het uitbreiden van de woordenschat Engels, van zowel de leerlingen als de leerkrachten.
– Gerealiseerd

De beheersing van de Engelse taal is in Nepal erg belangrijk, omdat dit de kansen op een baan vergroot. Door het aanbieden van een lesprogramma boden wij de kinderen, met liedjes, knutselwerkjes en zelfgemaakte werkboekjes, de Engelse woordenschat aan behorend bij het thema Animals. Dit was een vervolg op de lessenreek Colours, die we vorig jaar hebben uitgevoerd. De lessen waren zodanig door onze leraressen (in opleiding) samengesteld dat de leerlingen en leerkrachten, een samenhangend geheel aan Engelse woorden aangeleerd kregen. Doordat we dit thema gericht uitvoerden, werd de kans vergroot dat de nieuw verworven woordenschat behouden wordt.

Maatschappelijk resultaat 2: Teach the Teacher
Doel
Ervaren hoe vak– en vormingsgebieden gecombineerd kunnen worden binnen thematisch onderwijs, denkend vanuit de Nepalese kaders, op basis van wederzijdse uitwisseling.

– Gerealiseerd

Wij lieten de leerkrachten, door onze manier van lesgeven, kennismaken met de lespraktijk van thematisch onderwijs zoals wij dat in Nederland doen. Wij pasten dit toe, in samenwerking met en vanuit dialoog met de leerkrachten, binnen de mogelijkheden van de school in Thali. Wij lieten hiermee zien hoe zij, door vak- en vormingsgebieden te combineren, op betekenisvolle wijze de Engelse taal kunnen aanbieden. Door de meegebrachte materialen te doneren, boden we de leerkrachten de kans om de gedemonstreerde technieken later in te zetten tijdens hun eigen lessen. 

Maatschappelijk resultaat 3: Doorbreken kaste systeem
Doel
Integratie stimuleren tussen jongeren uit verschillende kasten en hen leren zorg te hebben voor elkaar.

– Gerealiseerd

We hebben op drie manieren aan dit doel gewerkt.
1) Allereerst hebben we met alle jeugd opgetrokken. Wie wilde, werd betrokken bij de werkzaamheden voor de nieuwe school, ongeacht afkomst en kaste.
2) Daarnaast hebben we dit jaar de jeugd uit de hoogste kaste betrokken bij de lessen op de Thali school. Zij hielpen bij het vertalen en verzorgden de rand-voorwaarden voor de lessen.
3) Ook zijn we een dag gaan zwemmen met alle jeugd uit het dorp, ongeacht de kaste. Voor de kinderen van de laagste kaste was dit hun eerste zwembadbezoek. Op de foto ziet u twee jongetjes. Het jongetje links komt uit de laagste kaste terwijl het jongetje rechts in de hoogste kaste geboren is. We hebben de afgelopen jaren gezien dat deze kinderen, via ons, steeds meer contact met elkaar kregen en deze zwemactiviteit bracht hen nog dichter samen. Een genot om te zien!

Maatschappelijk resultaat 4: Stimuleren van lokale initiatieven
Doel
De plaatselijke dokter steunen bij de dagelijkse pijnbestrijding voor de bezoekers van zijn praktijk in Aalapot.
– Gerealiseerd

De dokter uit het naastgelegen dorp Aalapot moet rondkomen met zeer weinig medische middelen, doordat hij een overheidspraktijk is. Hij wordt door slechts minimaal voorzien van materialen en middelen voor patiëntenzorg en komt dus altijd tekort. Elk jaar bieden wij hem een aanvulling op zijn eigen middelen door een koffer vol pijnstilling en wondmateriaal mee te brengen. Hierdoor kan hij zijn patiënten van de nodige zorg blijven voorzien.

Nepal2019-Dag-17-30