Onze hulppieten zijn weer in de Sinterklaasfabriek aan het werk!

Groepsfoto

Nu Sinterklaas weer in het land is, sinds 18 november, is ook de Sinterklaasfabriek in Maastricht weer volop in bedrijf. En ook dit jaar worden daar weer de nodige helpende handen toegestoken door Jeugdkring Chrisko, want ook dit jaar worden er voor Sinterklaas weer chocolaatjes gemaakt, pakjes en post gesorteerd, worden er nieuwe hulppieten getraind, worden de zieke pieten verzorgd in de ziekenboeg en natuurlijk niet te vergeten moet er heel veel speelgoed getest worden voordat het ingepakt wordt op de inpakafdeling.

Sinterklaas had ook dit jaar pietenhanden tekort en deed daarom opnieuw een beroep op ons. Vele hulppieten zullen zich vanuit onze Jeugdkring weer inzetten om deze activiteit voor veel kinderen een succes te maken.

Vanaf 19 november kon de Sinterklaasfabriek weer bezocht worden door iedereen die dat wilde en het was vanaf de eerste dag weer een drukte van jewelste. Heel veel kinderen kwamen met hun papa’s en mama’s en/of oma’s en opa’s kijken hoe Sinterklaas het vanuit Maastricht toch weer voor elkaar krijgt om vele opgezette schoenen van pakjes en pepernoten te voorzien.

Een bezoek aan de Sinterklaasfabriek is een echte aanrader en is nog te bezoeken in de weekends van 25&26 november en 2&3 december. Trek wel warme kleding aan, want het is er misschien wat koud.

Op de foto’s geven we jullie alvast een indruk van het werk dat de hulppieten verrichten in de fabriek. Wie nog kaarten wil kopen, kan dat doen via de website van de Sinterklaasfabriek: www.sinterklaas-fabriek.nl

Bakpieten op de pepernotenafdeling Hulppiet test speelgoed
Inpakafdeling Alarm in de Sinterklaasfabriek
 Pietentweeling  Hulppieten