Nepal

Wie zijn wij?

Binnen Chrisko is in 2016 een groep ontstaan met de naam 30 handen helpen Nepal. In dat jaar zijn we voor het eerst naar Nepal getrokken om in het armoedige Thali een onveilig geworden basisschoolgebouw weer geschikt te maken als school. De groep ging op weg onder de vlag van de stichting Himalayan Care Hands, eveneens uit Heerlen. Vijftien vrijwilligers, voornamelijk jeugd en een paar begeleiders, vertrokken naar Nepal om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. Sinds de start van dit project in 2016 is de groep helpende handen ook in onze eigen kringen gestaag gegroeid. Niet alleen droegen velen, uit het hele land, een steentje bij door het project financieel te steunen. Er waren ook steeds meer helpende handen achter de schermen die het project mee dragen, bijvoorbeeld in de organisatie van de sponsoractiviteiten voor het project.

Wat doen wij?

Er werd in 2016 gegraven, geschopt, gesjouwd, cement gemaakt en gestort. En aan het einde van de drie werkweken was de school weer aardbeving bestendig gemaakt. Het complete verhaal van de 2016-reis kun je lezen via de blogberichten die dagelijks door de groep geschreven werden.

In 2017 zijn opnieuw 30 helpende handen naar Thali gereisd. Deze keer gingen ze, samen met de lokale jeugd en steeds meer volwassen helpende handen, aan de slag met een grote keermuur bij de dependance van de basisschool. Door de keermuur worden verschuivingen en verzakkingen voorkomen, die kunnen ontstaan als gevolg van de aardbevingen. Ze werkten samen met iedereen die zich aandiende en er werd heel veel werk verzet. Het resultaat van al dit werk was dat er behalve een keermuur ook een schoolplein ontstond bij de oudste boom van het dorp. Verder werd in 2017 het dak van de basisschool omheind, waardoor dit veilig werd voor gebruik voor de schoollunch, werd elektriciteit aangelegd in de lokalen en werden muren gewit. Ook van deze reis kun je de dagelijkse blogs nog teruglezen op deze website.

In 2018 ging de groep opnieuw naar Thali, dit keer met 32 Nederlandse helpende handen. En opnieuw sloten weer vele helpende Nepalese jongerenhanden aan bij onze groep, want steeds meer jongeren en volwassenen uit het dorp voelden zich geroepen om hun steentje bij te dragen. In 2018 werd gestart met de bouw van een secundary school. Op die manier kan straks gerealiseerd worden dat de kinderen die de basisschool verlaten, niet hoeven terugvallen in de landbouw of het huishouden, maar verder kunnen bouwen aan hun toekomst. Het middelbaar onderwijs in Nepal duurt drie jaar en hiermee worden de kansen op een baan of op beroepsonderwijs enorm vergroot. Naast het bouwen aan de voorbereidingen van de school, werd ook een eigen lesprogramma ontwikkeld voor de Engelse taalontwikkeling van de kinderen en leerkrachten van de basisschool. Onze leraressen (sommigen nog in opleiding) schreven in eigen land een complete, compacte lessenserie over het thema ‘colours’ voor gebruik in de school in Thali. Deze lessen werden door duo’s uitgevoerd in de klassen van het schooltje, gedifferentieerd naar de mogelijkheden van de leerlingen.

Ook in 2019 gingen 15 paar handen op weg naar Nepal. Er werd verder gebouwd aan de school, er werd een trap aangelegd om het lagergelegen bouw- en landbouwterrein begaanbaar te verbinden met het dorp en er werd een betere toegang gerealiseerd naar het dependance gebouwtje. Ook werd er weer een eigen lesprogramma ontwikkeld, dit keer met het thema ‘animals’. Door de lessen, net als in 2018, aan te bieden in samenwerking met de leerkrachten, kon via het Teach-The-Teacher-principe ook de woordenschat en het lesrepertoire van de Nepalese leerkrachten vergroot worden.

De groep, die vooral uit jongeren bestaat, gaat ook in 2020 weer op reis naar Nepal. Zoals iedere keer bekostigen zij zelf hun eigen reis en verblijf. Deze zomer gaan ze aan de slag met het buitenterrein bij de nieuwe school. Daar wordt een prikkelend en interactief schoolplein gerealiseerd dat de jeugd van de school uitnodigt om samen te spelen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, er wordt gewerkt aan het projectplan.

Voor wie?

Ons project 30 handen helpen Nepal is erop gericht de lokale bevolking in Thali, Nepal een stap verder te helpen richting een betere toekomst. Specifiek richten wij ons op de kinderen uit de laagste kasten, die weinig kansen hebben op een beter leven. De laagste kaste in Nepal is de bevolkingsgroep waar maar weinig mensen naar omzien. Wij vinden dat ieder mens een kans op een betere toekomst verdient!

Waarom doen wij dat?

Net als de oprichters van de Stichting Himalayan Care Hands voelden wij ons geroepen om onze handen uit de mouwen te steken voor mensen waar verder niemand zich om bekommert, in een afgelegen gebied in Nepal, namelijk het dorp Thali. Ons project draagt eraan bij de toekomst te verbeteren van de jeugd in Thali, door mee te bouwen aan goed onderwijs in goede omstandigheden.

Ons project brengt niet alleen de kinderen in Thali een stapje vooruit. Het brengt ook een ontwikkeling voor onze eigen vrijwilligers! Zoals bij al onze projecten zien we ook bij ons Nepal-project dat het mes aan beide kanten snijdt. Onze jonge vrijwilligers leren zichzelf kennen in uitzonderlijke omstandigheden. Zij leven in Nepal intensief als groep samen, werken samen met de lokale jeugd en de lokale dorpsbevolking en leren, doordat de situatie en beschikbare materialen anders zijn dan in Nederland, te roeien met de riemen die ze hebben.

Meehelpen?

De groep is altijd op zoek naar sponsors die deze actie financieel willen ondersteunen. Iedere bijdrage is welkom, particulier en vanuit stichtingen of bedrijven! Een bijdrage voor het project van 2020 kan overgemaakt worden op rekening NL95 INGB 0001200722, ten name van Stichting Chrisko, onder vermelding van 'bouw Thali'.

Wie graag wil overmaken met belastingvoordeel, kan het geld ook rechtstreeks storten naar Himalayan Care Hands. Ook dan graag vermelden ‘bouw Thali’.
BIC: RABONL2U
IBAN: NL78RABO0138257698

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Wil je iets meer lezen over de achtergrond van onze Nepal activiteiten en Himalayan Care Hands lees dan op deze pagina.

Wil je alles over Nepal blijven volgen, houd dan de Nepal blog pagina in de gaten of kijk op onze Facebook pagina dertighandenhelpennepal.

 

Laatste Nepal Berichten

 • Brancardiersvereniging voor Nepal

  Brancardiersvereniging voor Nepal

  Al vele jaren gaan wij met Chrisko naar Lourdes om de pelgrims te helpen tijdens de Limburgse Lourdesbedevaarten. Met uitzondering van de vorige twee keer, …Lees meer »
 • Schrijven voor Nepal

  Schrijven voor Nepal

  Zijn jullie inmiddels ook door de notitieboekjes heen? Dan hebben jullie geluk! Wegens het doorslaande succes van de vorige keer, zijn ze terug van weg …Lees meer »
 • Tellen voor Nepal

  Tellen voor Nepal

  Langzaamaan begint het al een echte traditie te worden om jaarlijks onze handen uit de mouwen te steken tijdens de balansdag van boekhandel Standaard in …Lees meer »
 • Nepalreis 2020 – Eerste brainstormsessie

  Nepalreis 2020 – Eerste brainstormsessie

  “Nepal 2020..? Ja hoor, dat staat alweer in de planning. Twee weken geleden ging de kogel door de kerk en inmiddels is én ons team, …Lees meer »
 • Verslag sponsors Nepalreis 2019

  Verslag sponsors Nepalreis 2019

  Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar een verslag voor onze sponsors gemaakt waarin een samenvatting staat van de technische en maatschappelijke resultaten van …Lees meer »