Catechese


Samen op Weg Puzzelstukje
Wij als Chrisko willen samen met jeugd op weg gaan. Voor degenen die dat willen, is dat ook de weg van het geloof met de bijbehorende sacramenten. Daarom werken wij aan catechese en een Bronnenboek voor catecheseleerkrachten. Ook helpen we verschillende scholen bij de voorbereiding van communicanten en vormelingen door het schrijven van communie- en vormselprojecten die in de klas gebruikt kunnen worden. Daarnaast bereiden we regelmatig gezinsmissen voor. Met kerstmis geven wij de gezinsmis vorm en jaarlijks beelden we daarin het kerstverhaal uit met onze jeugd. Dit doen we op een dusdanige manier, dat het verhaal voor alle toeschouwers, groot en klein, tot leven kan komen en tot de verbeelding kan spreken. Tenslotte organiseren we al jaren de vormelingendag voor het dekenaat Heerlen. Dit houdt concreet in dat wij de dag organiseren, de spellen voor het thematische spellencircuit ontwerpen en dat we ook de begeleiding van spellen en groepen op de dag zelf voor onze rekening nemen.

Vanuit ons geloof willen we graag ons steentje bijdragen aan de geloofsgemeenschap waarin wij leven en werken met de activiteiten die daarbij passen. We laten mensen kennismaken met de wijze waarop wij ons geloof beleven aan de hand van het gewone leven van alledag, in woord en daad. Daarvoor maken we gebruik van zelfgemaakt materiaal. Denk aan de catecheselessen, bijpassende tekeningen, houten praatplaten, spelmaterialen, quizzen, verhalen, liedjes en veel meer. Om deze materialen te verzorgen zijn veel vrijwilligers wekelijks op hun eigen gebied in de weer. Daar waar het wenselijk is, worden de materialen ook uitgeleend en op andere plaatsen gebruikt (denk bijvoorbeeld aan scholen).

 

Lessen

Met behulp van allerlei materialen wordt middels een tijdlijn door het jaar de kinderen van alles aangereikt. De catechese wordt in diverse groepen gedaan.

Bekijk hier een kort filmpje over de catechese lessen.

Communievoorbereiding

Gedurende het jaar wordt ook meegewerkt aan de voorbereiding voor het ontvangen van de eerste heilige communie.

 

Gezinsmissen

Stichting Chrisko verzorgt ieder jaar de opluistering van de gezinsmissen voor Kerst en Pasen in een kerk binnen het dekenaat Heerlen. Over het algemeen is dit de dekenale kerk de St.Pancratius in het centrum van Heerlen. Maar ook in de St.Martinus kerk in Welten en de St.Josephkerk op Heerlerbaan hebben wij mogen deelnemen aan deze vieringen.

De gezinsmis worden vanuit een thema benaderd en na afloop krijgen gezinnen een geschenkje mee naar huis wat herinnert aan het thema zodat gedurende het jaar de boodschap door mag blijven klinken.